Likumprojekts

Likumprojekts

Grozījumi likumā "Par akcīzes nodokli"

Izdarīt likumā "Par akcīzes nodokli" (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1991, 3./4.nr.; 1992, 4./5., 13./14., 29./31., 46./47./48.nr.; 1993, 14./15.nr.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1993, 31.nr.; 1994, 17.nr.; 1995, 8.nr.; 1996, 12., 15.nr.; 1997, 9., 14., 24.nr.; 1998, 24.nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt 3.pantu šādā redakcijā:

"3.pants. Akcīzes nodokļa likmes un tā aprēķināšana

"Akcīzes nodokļa likme alum:

1) ar etilspirta saturu virs 5,5 tilpumprocentiem līdz 7,0 tilpumprocentiem (ieskaitot) par vienu hektolitru ir Ls 4;

2) ar etilspirta saturu virs 7,0 tilpumprocentiem par absolūtā spirta vienu litru ir Ls 4,1.

Akcīzes nodokļa likme dārgmetāliem un to izstrādājumiem, dārgakmeņiem un to izstrādājumiem (izņemot dzintaru un dzintara izstrādājumus) ir 30 procenti no:

1) realizācijas cenas – pašražotajām precēm;

2) ievedamo preču muitas vērtības un ievedmuitas nodokļa kopsummas – ievestajām precēm.

Akcīzes nodokļa likmes vieglajiem automobiļiem ir šādas:

1) par automobiļa vecumu vieglajiem automobiļiem, kuru vecums ir
virs pieciem gadiem un līdz 25 gadiem (skaitot no izgatavošanas gada), par katru gadu – Ls 5;

2) par automobiļa motora cilindru darba tilpuma katru kubikcentimetru:

a) automobiļiem ar motora cilindru darba tilpumu līdz 2000 kubikcentimetriem (ieskaitot) – Ls 0,03;

b) automobiļiem ar motora cilindru darba tilpumu virs 2000 kubikcentimetriem un līdz 2500 kubikcentimetriem (ieskaitot) – Ls 0,05;

c) automobiļiem ar motora cilindru darba tilpumu virs 2500 kubikcentimetriem un līdz 3000 kubikcentimetriem (ieskaitot) – Ls 0,10;

d) automobiļiem ar motora cilindru darba tilpumu virs 3000 kubikcentimetriem – Ls 0,15.

Akcīzes nodokli vieglajiem automobiļiem aprēķina, summējot saskaņā ar šā panta trešās daļas 1. un 2.punktu aprēķinātās summas.

Vieglajiem automobiļiem, kuru vecums ir līdz pieciem gadiem (ieskaitot) (skaitot no izgatavošanas gada), akcīzes nodokli aprēķina, piemērojot šādus koeficientus:

1) ja automobiļa vecums ir līdz vienam gadam, – 10;

2) ja automobiļa vecums ir no viena gada līdz diviem gadiem, – 8;

3) ja automobiļa vecums ir no diviem gadiem līdz trim gadiem, – 6;

4) ja automobiļa vecums ir no trim gadiem līdz četriem gadiem, – 4;

5) ja automobiļa vecums ir no četriem gadiem līdz pieciem gadiem, – 2."

2. 4.pantā:

izteikt pirmās daļas 4.punktu šādā redakcijā:

"4) vieglie automobiļi, kuri atbrīvoti no muitas nodokļa vai pievienotās vērtības nodokļa atbilstoši likumiem "Par muitas nodokli (tarifiem)" un "Par pievienotās vērtības nodokli";";

izslēgt pirmās daļas 5. un 6.punktu.