LIKUMS

 

LIKUMS

Par Latvijas Republikas un Turcijas

Republikas brīvās tirdzniecības līgumu

 

1. pants. 1998. gada 16. jūnijā Ankarā parakstītais Latvijas Republikas un Turcijas Republikas brīvās tirdzniecības līgums (turpmāk - Līgums) ar šo likumu tiek pieņemts un apstiprināts.

2. pants. Likums stājas spēkā tā izsludināšanas dienā. Līdz ar likumu izsludināms Līgums angļu valodā un tā tulkojums latviešu valodā.

3. pants. Līgums stājas spēkā tā 37. pantā noteiktajā laikā un kārtībā, un par to Ārlietu ministrija paziņo laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”.

 

 

 

 

 

 

Likums Saeimā pieņemts 1999. gada 4. martā