Likumprojekts

Likumprojekts

Par pagaidu muitas tarifu kvotām cūkgaļai un (dzīvām) cūkām

1.pants. Šā likuma mērķis ir aizsargāt iekšējo tirgu, ierobežojot cūkgaļas un (dzīvu) cūku importu no Igaunijas Republikas un Lietuvas Republikas, saskaņā ar Igaunijas Republikas, Latvijas Republikas un Lietuvas Republikas līguma par brīvo tirdzniecību ar lauksaimniecības precēm 13. un 16.pantu.

2.pants. Iekšējā tirgus aizsardzībai uz laiku līdz vienam gadam tiek noteiktas pagaidu muitas tarifu kvotas cūkgaļai un (dzīvām) cūkām. Ievedot cūkgaļu un (dzīvas) cūkas ārpus muitas tarifu kvotu apjomiem, tiek piemērota vislielākā labvēlības režīma ievedmuitas tarifu likme.

3.pants. Saskaņā ar šī likuma otro pantu tiek noteiktas šādas muitas tarifu kvotas cūkgaļai un (dzīvām) cūkām, kas tiek ievestas brīvam apgrozījumam no Igaunijas Republikas un Lietuvas Republikas:

 

Nr.

p.k.

Preces kods

Preces nosaukums

Muitas tarifu likme tarifu kvotas ietvaros

Kvota mēnesī

(tonnas)

     

(%)

Igaunija

Lietuva

           

1.

0103

(HS 010310000)

Dzīvas cūkas, izņemot vaislas tīršķirnes cūkas

0

13

22

           

2.

0203

Svaiga, atdzesēta vai saldēta cūkgaļa

0

45

7

4.pants. Šā likuma trešajā pantā minēto preču apjomu (muitas tarifu kvotu ietvaros) attiecīgajiem importētājiem konkursa kārtībā nosaka Muitas tarifu padome.

5.pants. Speciālas atļaujas (licences) šā likuma trešajā pantā minēto preču ievešanai muitas tarifu kvotas ietvaros izsniedz Zemkopības ministrija.

6.pants. Saskaņā ar Igaunijas Republikas, Latvijas Republikas un Lietuvas Republikas līguma par brīvo tirdzniecību ar lauksaimniecības precēm 16.panta ceturto punktu tiek sasauktas regulāras Apvienotās komitejas apspriedes, lai risinātu jautājumus, kas saistīti ar minēto iekšējā tirgus aizsardzības pasākumu.