Iesniedz Tautsaimniecības, agrārās,

Iesniedz Tautsaimniecības, agrārās,

vides un reģionālās politikas komisija

Likumprojekts trešajam lasījumam

Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas apkopotie priekšlikumi likumprojekta

«Grozījums likumā «Par īpaši atbalstāmajiem reģioniem» » trešajam lasījumam

Spēkā esošā redakcija

Otrā lasījuma redakcija

( reģ. nr. 83; dok. nr. 409)

Nr. p.k

Iesniegtie priekšlikumi

Komisijas slēdziens

Komisijas atbalstītā 3. lasījuma redakcija.

 

Izdarīt likumā “Par īpaši atbalstāmajiem reģioniem” (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1997, 13.nr.) šādu grozījumu:

     

Izdarīt likumā “Par īpaši atbalstāmajiem reģioniem” (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1997, 13.nr.) šādus grozījumus:

9.pants

(1) Valsts mēroga reģionālās attīstības jautājumu koordinācijai Saeima apstiprina Reģionālās attīstības padomi deviņu cilvēku sastāvā, iekļaujot tajā pa vienam pārstāvim no Saeimas Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas, Budžeta un finansu (nodokļu) komisijas un Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas un sešus pārstāvjus pēc Ministru kabineta ieteikuma.

(2) Reģionālās attīstības padomes nolikumu apstiprina Ministru kabinets.

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas parlamentārais sekretārs N. Pēterkops

Izteikt 9. panta pirmo daļu šādā redakcijā:

“(1) Valsts mēroga reģionālās attīstības jautājumu koordinācijai Saeima apstiprina Reģionālās attīstības padomi desmit cilvēku sastāvā, iekļaujot tajā pa vienam pārstāvim no Saeimas Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas, Budžeta un finansu (nodokļu) komisijas un Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas, vienu pārstāvi no Latvijas Pašvaldību savienības un sešus pārstāvjus pēc Ministru kabineta ieteikuma.”

 

 

 

 

Daļēji atbalstīt.

Iestrādāts atbildīgās komisijas priekšlikumā.

 
   

2

Atbildīgā komisija

Izteikt 9. panta pirmo daļu šādā redakcijā:

“(1) Valsts mēroga reģionālās attīstības jautājumu koordinācijai Saeima apstiprina Reģionālās attīstības padomi desmit cilvēku sastāvā. Padomes sastāvā iekļauj pa vienam deputātam no Saeimas Budžeta un finansu (nodokļu) komisijas, Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas un Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas, vienu pārstāvi no Latvijas Pašvaldību savienības un sešus Ministru kabineta ieteiktus ministrus (valsts ministrus).”

 

 

 

 

Atbalstīt.

1. Izteikt 9. panta pirmo daļu šādā redakcijā:

“(1) Valsts mēroga reģionālās attīstības jautājumu koordinācijai Saeima apstiprina Reģionālās attīstības padomi desmit cilvēku sastāvā. Padomes sastāvā iekļauj pa vienam deputātam no Saeimas Budžeta un finansu (nodokļu) komisijas, Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas un Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas, vienu pārstāvi no Latvijas Pašvaldību savienības un sešus Ministru kabineta ieteiktus ministrus (valsts ministrus).”

.........................................

14.pants

Atsevišķos gadījumos pēc Reģionālās attīstības padomes lēmuma no Reģionālā fonda līdzekļiem var:

1) izsniegt kredītus vai sniegt kredītgarantijas uzņēmumiem

(uzņēmējsabiedrībām);

2) kopīgi ar pašvaldību finansēt infrastruktūras attīstību;

3) finansēt pašvaldību organizētus uzņēmējdarbību veicinošus pasākumus

(arī minēto pasākumu īstenošanai pieaicinātos speciālistus).

.................................................

izslēgt 14. panta 1. punktu.

     

 

2. Izslēgt 14. panta 1. punktu.