Iesniedz Tautsaimniecības, agrārās,

Iesniedz Tautsaimniecības, agrārās,

vides un reģionālās politikas komisija

Likumprojekts otrajam lasījumam

Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas apkopotie priekšlikumi likumprojekta

«Grozījums likumā «Par īpaši atbalstāmajiem reģioniem» » otrajam lasījumam

Spēkā esošā redakcija

Pirmā lasījuma redakcija

( reģ. nr. 83; dok. nr. 175 )

Nr. p.k

Iesniegtie priekšlikumi

Komisijas slēdziens

Komisijas atbalstītā 2. lasījuma redakcija.

1

2

3

4

5

6

.........................................

14.pants

Atsevišķos gadījumos pēc Reģionālās attīstības padomes lēmuma no Reģionālā fonda līdzekļiem var:

1) izsniegt kredītus vai sniegt kredītgarantijas uzņēmumiem

(uzņēmējsabiedrībām);

2) kopīgi ar pašvaldību finansēt infrastruktūras attīstību;

3) finansēt pašvaldību organizētus uzņēmējdarbību veicinošus pasākumus

(arī minēto pasākumu īstenošanai pieaicinātos speciālistus).

.................................................

Izdarīt likumā “Par īpaši atbalstāmajiem reģioniem” (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1997, 13.nr.) grozījumu un izslēgt 14. panta 1. punktu.

 

 

Nav.

 

Redakcionāli precizēts.

Izdarīt likumā “Par īpaši atbalstāmajiem reģioniem” (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1997, 13.nr.) šādu grozījumu:

izslēgt 14. panta 1. punktu.