Grozījums Valsts statistikas likumā

 

 

 

Grozījums Valsts statistikas likumā

Izdarīt Valsts statistikas likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1997, 24.nr.) grozījumu un papildināt 5.panta otrās daļas 4.punktu ar jaunu teikumu šādā redakcijā:

“Kārtību, kādā izstrādājama (adaptējama), ieviešama un lietojama vienotā ekonomiskās informācijas klasifikācijas sistēma, nosaka Ministru kabinets;”.