Likumprojekts

Likumprojekts

 

Grozījums 1995.gada 9.jūnijā Rīgā parakstītajā

Latvijas Republikas valdības un Lietuvas Republikas valdības

nolīgumā par valsts robežas šķērsošanas vietām

1.pants. Grozījums 1995.gada 9.jūnijā Rīgā parakstītajā Latvijas Republikas valdības un Lietuvas Republikas valdības nolīgumā par valsts robežas šķērsošanas vietām (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1995, 21.nr.) (turpmāk - Grozījums) ar šo likumu tiek pieņemts un apstiprināts.

2.pants. Grozījums tiek veikts diplomātisko notu apmaiņas ceļā saskaņā ar šā likuma 1.pantā minētā nolīguma 6.panta otro daļu.

3.pants. Ārlietu ministrijai nosūtīt Lietuvas Republikai diplomātisko notu, ar kuru apstiprināt Latvijas Republikas piekrišanu papildināt šā likuma 1.pantā minētā nolīguma 1.pantu ar 6.18.punktu šādā redakcijā: "6.18. Zem-
gale - Latvijas Republika, Turmantas - Lietuvas Republika".

4.pants. Grozījums stājas spēkā diplomātiskajā notā noteiktajā laikā un kārtībā.

5.pants. Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas.