Likumprojekta

 

 

Likumprojekta

“Grozījums likumā “Par Latvijas valsts ģerboni””

ANOTĀCIJA

(sastādīta pēc likumprojekta iesniedzēju

sniegtajām ziņām)

 

 

1. Kādēļ likums ir vajadzīgs?

Tiesnešu amata zīmē, Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu formas tērpos (pogas) paredzēta Latvijas valsts ģerboņa attēla lietošana, taču likumā “Par Latvijas valsts ģerboni” šāda ģerboņa lietošana nav atļauta. Grozījumi likumā nepieciešami, lai attiecīgā valsts ģerboņa attēlu drīkstētu lietot tajos formas tērpos, ko apstiprinājis Ministru kabinets.

2. Kāda var būt likuma iespējamā ietekme uz tautsaimniecības attīstību?

Likumprojekts šo jomu neskar.

3. Kāda var būt likuma iespējamā ietekme uz valsts budžetu?

Papildus valsts budžeta līdzekļi šī likumprojekta īstenošanai nav nepieciešami.

4. Kāda var būt likuma iespējamā ietekme uz spēkā esošo tiesību normu sistēmu un, vai nepieciešami grozījumi citos normatīvajos aktos?

Likumprojekts šo jomu neskar.

5. Vai likumprojekts atbilst Latvijas starptautiskajām saistībām?

Likumprojekts šo jomu neskar.

6. Kā tiks nodrošināta likuma izpilde?

Likumprojekts šo jomu neskar.

 

 

 

Juridiskās komisijas priekšsēdētājs L.Muciņš