Iesniedz Ārlietu komisija

 

Iesniedz Ārlietu komisija Likumprojekts

 

 

 

 

 

 

Par Eiropas Konvenciju par terorisma apkarošanu

 

 

 

1.pants. 1977.gada 27.janvāra Eiropas Konvencija par terorisma apkarošanu (turpmāk - Konvencija) ar šo likumu tiek pieņemta un apstiprināta.

2.pants. Likums stājas spēkā tā izsludināšanas dienā. Līdz ar likumu izsludināma Konvencija angļu valodā un tās tulkojums latviešu valodā.

3.pants. Saskaņā ar Konvencija 10.pantu šķīrējtiesnesi pēc ģenerālprokurora ieteikuma ieceļ Ministru kabinets.

4.pants. Konvencija stājas spēkā tās 11.pantā noteiktajā laikā un kārtībā, un par to Ārlietu ministrija paziņo laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”.

 

 

 

 

Likums Saeimā pieņemts 1998.gada ___________________.

 

 

 

 

 

 

Ārlietu komisijas priekšsēdētājs Guntars Krasts