Iesniedz Ārlietu komisija Likumprojekts

Iesniedz Ārlietu komisija Likumprojekts

 

 

 

 

Likums

Par 1977. gada Protokolu par grozījumiem Konvencijā

par starptautisko civilo aviāciju

 

 

 

1. pants. 1977. gada 30.septembrī Monreālā parakstītais Protokols par grozījumiem Konvencijā par starptautisko civilo aviāciju

( turpmāk -Protokols ) ar šo likumu tiek pieņemts un apstiprināts.

 

2. pants. Likums stājas spēkā tā izsludināšanas dienā. Līdz ar likumu ir izsludināms Protokols angļu valodā un tā tulkojums latviešu valodā.

3. pants. Protokols stājas spēkā tā 3. pantā noteiktajā laikā un kārtībā, un par to Ārlietu ministrija paziņo laikrakstam “Latvijas Vēstnesis “ .

 

 

 

 

 

Likums Saeimā 1998.gada ____________________

 

 

 

Ārlietu komisijas priekšsēdētāja biedrs Rišards Labanovskis

 

 

 

 

 

 

 

 

Ārlietu komisijas priekšsēdētājs Guntars Krasts