LIKUMS

 

 

LIKUMS

Par Papildu protokolu Ziemeļatlantijas līguma

organizācijas dalībvalstu un valstu, kas piedalās programmā

“Partnerattiecības - mieram”, līgumam par to bruņoto spēku statusu

 

 

 

1. pants. 1997. gada 19. decembrī Briselē parakstītais Papildu protokols Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalstu un valstu, kas piedalās programmā “Partnerattiecības mieram ”, līgumam par to bruņoto spēku statusu ( turpmāk- Papildu protokols) ar šo likumu tiek pieņemts un apstiprināts.

 

2. pants. Likums stājas spēkā tā izsludināšanas dienā. Līdz ar likumu izsludināms Papildu protokols angļu valodā un tā tulkojums latviešu valodā.

 

3. pants. Papildu protokols stājas spēkā tā V pantā noteiktajā laikā un kārtībā, un par to Ārlietu ministrija paziņo laikrakstā “Latvijas Vēstnesis ”.

 

 

 

 

Likums Saeimā pieņemts 1999.gada 4. martā