Otrā lasījuma redakcija

Otrā lasījuma redakcija

 

 

 

Likumprojekts “Grozījumi Pasta likumā”

 

 

Izdarīt Pasta likumā (Saeimas un Ministru kabineta Ziņotājs, 1994, nr. 12; 1994, nr. 5; 1997, nr. 7) šādus grozījumus:

 

 

1. Aizstāt 4. panta trešajā daļā un 5. panta pirmajā teikumā vārdus ‘Satiksmes ministrija’ ar vārdiem “Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas padomes’.

 

 

2. Aizstāt 9. panta pirmās daļas pirmajā teikumā vārdus “Ministru kabineta “ ar vārdiem ‘Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas padomes”.

 

 

Likums stājas spēkā ar 1998. gada 1. septembri.