Iesniedz Ārlietu komisija :

Iesniedz Ārlietu komisija : Likumprojekts 2. lasījumam

Par Latvijas Republikas un Apvienoto Nāciju Izglītības, zinātnes un kultūras organizācijas ( UNESCO)

sadarbības memorandu

 

 

1. lasījuma redakcija

Ārlietu komisijas priekšlikumi

 

Redakcija, kurā Ārlietu komisija ierosina pieņemt

likumprojektu 2. lasījumā

1.pants. 1998.gada 29. jūnijā Rīgā parakstītais Latvijas Republikas un Apvienoto Nāciju Izglītības, zinātnes un kultūras organizācijas (UNESCO) sadarbības memorands

( turpmāk-Memorands) ar šo likumu tiek pieņemts un apstiprināts.

 

1.pants. 1998.gada 29. jūnijā Rīgā parakstītais Latvijas Republikas un Apvienoto Nāciju Izglītības, zinātnes un kultūras organizācijas

( UNESCO) sadarbības memorands ( turpmāk-Memorands) ar šo likumu tiek pieņemts un apstiprināts.

.

2.pants. Likums stājas spēkā tā izsludināšanas dienā. Līdz ar likumu izsludināms Memorands latviešu valodā.

 

2.pants. Likums stājas spēkā tā izsludināšanas dienā. Līdz ar likumu izsludināms Memorands latviešu valodā.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Likums Saeimā pieņemts 1999. gada ______________

Ārlietu komisija ierosina papildināt likumprojektu ar jaunu 3. pantu un izteikt to sekojošā redakcijā:

“3. pants. Memorands stājas spēkā dienā, kad Latvijas Republika paziņo UNESCO par visu to valsts iekšējo procedūru izpildi, kādas nepieciešamas, lai tas stātos spēkā, un par to Ārlietu ministrija paziņo laikrakstā “Latvijas Vēstnesis””.

 

3. pants. Memorands stājas spēkā dienā, kad Latvijas Republika paziņo UNESCO par visu to valsts iekšējo procedūru izpildi, kādas nepieciešamas, lai tas stātos spēkā, un par to Ārlietu ministrija paziņo laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Likums Saeimā pieņemts 1999. gada ______________

 

tabulas/unesco.doc