Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija

Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija

Likumprojekts (reģ. nr.40)

Grozījumi likumā “Par arhīviem”

 

Izdarīt likumā “Par arhīviem” (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1991, 21/22.nr.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1993, 33.nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt 5.pantu šādā redakcijā:

“5. pants. Valsts arhīvu sistēma

Valsts arhīvu sistēmu veido valsts arhīvi, zonālie valsts arhīvi, personālsastāva dokumentu arhīvi, kā arī arhīvu struktūrvienības speciālu darbu veikšanai. Valsts arhīvu sistēmu pārvalda Valsts arhīvu ģenerāldirekcija. Valsts arhīvu ģenerāldirekcija ir valsts pārvaldes iestāde, kas saskaņā ar Ministru kabineta apstiprinātu nolikumu darbojas Tieslietu ministrijas pārraudzībā. Valsts arhīvi ir juridiskas personas.”

2. Izteikt 6. panta pirmo daļu šādā redakcijā:

“Valsts arhīvu ģenerāldirekciju vada valsts arhīvu ģenerāldirektors, kuru, ievērojot tieslietu ministra ieteikumu, ieceļ amatā Ministru kabinets. Valsts arhīvu ģenerāldirektors atbild par valsts arhīvu sistēmas darbu tieslietu ministram. Valsts arhīvu ģenerāldirektors ne retāk kā reizi gadā iesniedz noteiktā kārtībā Ministru kabinetam pārskatu par valsts arhīvu sistēmas un Valsts arhīvu ģenerāldirekcijas darbību.”

3. Papildināt likumu ar Pārejas noteikumiem šādā redakcijā:

“Pārejas noteikumi

Atzīt par spēku zaudējušiem šādus lēmumus:

1) Augstākās padomes 1991. gada 29. maija lēmumu “Par V. Štāla iecelšanu par Latvijas Republikas valsts arhīvu ģenerāldirektoru” (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1991, 21/22.nr);

2) Augstākās Padomes Prezidija 1991. gada 6. jūnija lēmumu “Par T. Mazūres iecelšanu par Latvijas Republikas valsts arhīvu ģenerāldirektora vietnieci”;

3) Augstākās Padomes Prezidija 1991. gada 31. jūlija lēmumu “Par Latvijas Republikas Valsts arhīvu ģenerāldirekcijas darbinieku darba samaksu”;

4) Augstākās Padomes Prezidija 1992. gada 14. maija lēmumu “Par “Nolikumu par Latvijas Republikas Valsts arhīvu ģenerāldirekciju” apstiprināšanu” (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1992, 24/25.nr.);

5) Augstākās Padomes Prezidija 1993. gada 14. janvāra lēmumu “Par Latvijas Republikas Valsts arhīvu ģenerāldirekcijas štatu sarakstu”.”