Rīgā, 1999

Rīgā, 1999.gada 27.aprīlī nr.9/3-

 

 

Saeimas Prezidijam

 

Atzinums

par likumprojektu

“Komerclikums”

 

 

Juridiskā komisija, izskatījusi Ministru kabineta iesniegto likumprojektu “Komerclikums” (reģ.nr.33; dok.nr.68), nolēma atzīt, ka likumprojekts “Komerclikums” ir konceptuāli atbalstāms, un aicināt Saeimu to pieņemt pirmajā lasījumā.

 

 

 

 

 

Ar cieņu,-

Juridiskās komisijas priekšsēdētājs L.Muciņš