Likumprojekts otrajam lasījumam

Likumprojekts otrajam lasījumam

 

Iesniedz Juridiskā komisija

Par nekustamā īpašuma nodošanu Tautas frontes muzeja

sabiedriskajai padomei

(reģ.nr. 32)

 

Pirmajā lasījumā pieņemtais likumprojekts

Pr. nr.

Priekšlikums

Atbildīgās komisijas atzinums

Likumprojekta redakcija, kādā to otrajā lasījumā ierosina pieņemt Juridiskā komisija

1.

2.

3.

4.

5.

1. pants. Nodot nekustamo īpašumu Rīgā, Vecpilsētas ielā 13/15 (zemes kadastra numurs 01000030094) bez atlīdzības Tautas frontes muzeja sabiedriskās padomes īpašumā.

     

1. pants. Nodot nekustamo īpašumu Rīgā, Vecpilsētas ielā 13/15 (zemes kadastra numurs 01000030094) bez atlīdzības Tautas frontes muzeja sabiedriskās padomes īpašumā.

2. pants. (1) Tautas frontes muzeja sabiedriskajai padomei aizliegts atsavināt vai ieķīlāt ar šo likumu tai nodoto nekustamo īpašumu.

(2) Ja Tautas frontes muzeja sabiedriskā padome izbeidz pastāvēt, šā likuma 1. pantā minētais īpašums Ministru kabineta noteiktajā kārtībā nododams pēc darbības mērķa līdzīgai organizācijai.

1.

/Juridiskās komisijas priekšlikums/

Aizstāt 2. panta otrajā daļā vārdus “šā likuma 1. pantā minētais īpašums Ministru kabineta noteiktajā kārtībā nododams pēc darbības mērķa līdzīgai organizācijai” ar vārdiem “šā likuma 1. pantā minētais nekustamais īpašums nododams valstij”.

Atbalstīt.

2. pants. (1) Tautas frontes muzeja sabiedriskajai padomei aizliegts atsavināt vai ieķīlāt ar šo likumu tai nodoto nekustamo īpašumu.

(2) Ja Tautas frontes muzeja sabiedriskā padome izbeidz pastāvēt, šā likuma 1. pantā minētais nekustamais īpašums nododams valstij.

Pārejas noteikums

Ministru kabinetam mēneša laikā pēc šā likuma spēkā stāšanās nodrošināt nekustamā īpašuma Rīgā, Vecpilsētas ielā 13/15 izslēgšanu no a/s “Valsts nekustamā īpašuma aģentūra” statūtu fonda.

     

Pārejas noteikums

Ministru kabinetam mēneša laikā pēc šā likuma spēkā stāšanās nodrošināt nekustamā īpašuma Rīgā, Vecpilsētas ielā 13/15 izslēgšanu no a/s “Valsts nekustamā īpašuma aģentūra” statūtu fonda.