1

1.lasījumā nobalsotā redakcija

(UZ 2.LASĪJUMU NEVIENS PRIEKŠLIKUMS NAV IESNIEGTS)

Grozījums likumā "Par ieguldījumu sabiedrībām"

Izdarīt likumā "Par ieguldījumu sabiedrībām" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1998, 3.nr.) grozījumu un izteikt 4.panta trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Sabiedrība drīkst pārvaldīt arī privāto pensiju fondu līdzekļus saskaņā ar likumu "Par privātajiem pensiju fondiem" un valsts fondēto pensiju shēmas pensiju kapitāla līdzekļus saskaņā ar Valsts fondēto pensiju likumu."

Likums stājas spēkā vienlaikus ar Valsts fondēto pensiju likumu.