Iesniedz Ārlietu komisija

Iesniedz Ārlietu komisija Likumprojekts 1. lasījumam

 

 

 

Par Marakešas līgumu par

Pasaules tirdzniecības organizācijas izveidošanu

 

 

 

 

1. pants. Marakešas līgums par Pasaules tirdzniecības organizācijas izveidošanu ( turpmāk - Līgums) ar šo likumu tiek pieņemts un apstiprināts.

2. pants. Likums stājas spēka tā izsludināšanas dienā. Līdz ar likumu ir izsludināms Līgums angļu valodā un tulkojums latviešu valodā.

3. pants. Līgums stājas spēkā Protokola par Latvijas pievienošanos Marakešas līgumam par Pasaules tirdzniecības organizācijas izveidošanu 8. paragrāfā noteiktajā laikā un kārtībā.

 

 

 

 

 

 

 

Likums Saeimā pieņemts 1998. gada ___________

 

 

 

Ar cieņu,

 

 

Guntars Krasts,

Ārlietu komisijas priekšsēdētājs