Likumprojekts

Likumprojekts

Par Marakešas līgumu par

Pasaules tirdzniecības organizācijas izveidošanu

 

1.pants. Marakešas līgums par Pasaules tirdzniecības organizācijas izveidošanu (turpmāk - Līgums) ar šo likumu tiek pieņemts un apstiprināts.

2.pants. Likums stājas spēkā tā izsludināšanas dienā. Līdz ar likumu ir izsludināms Līgums angļu valodā un tā tulkojums latviešu valodā.

3.pants. Līgums stājas spēkā Protokola par Latvijas pievienošanos Marakešas līgumam par Pasaules tirdzniecības organizācijas izveidošanu 8.paragrāfā noteiktajā laikā un kārtībā.