Iesniedz Ārlietu komisija Likumprojekts 1

 

 

Iesniedz Ārlietu komisija Likumprojekts 1. lasījumam

 

 

 

 

Par Protokolu par Latvijas pievienošanos Marakešas līgumam par

Pasaules tirdzniecības organizācijas izveidošanu

 

 

1. pants. Protokols par Latvijas pievienošanos Marakešas līgumam par Pasaules tirdzniecības organizācijas izveidošanu, saprašanās memorands starp Latvijas Republiku un Meksikas Savienotajām valstīm par ģeogrāfisko norādījumu aizsardzību un darba grupas par Latvijas iestāšanos Pasaules tirdzniecības organizācijā ziņojums

( turpmāk- Protokols ) ar šo likumu tiek pieņemts un apstiprināts.

2. pants. Likums stājas spēkā tā izsludināšanas dienā. īdz ar likumu ir izsludināms Protokols angļu valodā un tā tulkojums latviešu valodā.

3. pants. Protokols stājas spēkā tā 8. paragrāfā noteiktajā laikā un kārtībā.

 

 

 

Likums Saeimā pieņemts 1998. gada__________

 

 

 

 

Ar cieņu,

 

 

Guntars Krasts

Ārlietu komisijas priekšsēdētājs