Likumprojekts

 

 

Likumprojekts

 

Grozījums likumā "Par valsts nozīmes izglītības, kultūras un

zinātnes objektiem un nacionālajām sporta bāzēm"

 

Izdarīt likumā "Par valsts nozīmes izglītības, kultūras un zinātnes objektiem un nacionālajām sporta bāzēm" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1995, 24.nr.; 1997, 6., 16.nr.; 1998, 15.nr.) grozī-jumu un papildināt 6.pantu ar 13.punktu šādā redakcijā:

"13) bezpeļņas organizācijas sabiedrības ar ierobežotu atbildību Olimpiskā centra "Ventspils" Ventspils sporta halle (juridiskā adrese - Ventspilī, Sporta ielā 7/9)."