1999

 

 

 

 

 

 

 

1999.gada janvārī

Nr.9/6 -

 

 

 

Saeimas Prezidijam

 

 

Aizsardzības un iekšlietu komisija savā 1998.gada 8.decembra sēdē izskatīja likumprojektu “Kriminālsodu izpildes likums” (reģ.nr.37; dok.nr.72).

Komisija nolēma konceptuāli atbalstīt augstākminēto likumprojektu un lūgt to iekļaut Saeimas plenārsēdes darba kārtībā izskatīšanai 1.lasījumā.

 

 

Pielikumā: Juridiskās komisijas un Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas atzinumi par likumprojektu “Kriminālsodu izpildes likums” uz 2 lapām.

 

Ar cieņu

 

 

 

 

 

J.Ādamsons

Aizsardzības un iekšlietu

komisijas priekšsēdētājs