L I K U M S

L I K U M S

“Grozījumi likumā “Par politiski represētās personas statusa noteikšanu

komunistiskajā un nacistiskajā režīmā cietušajiem””

 

 

Izdarīt likumā “Par politiski represētās personas statusa noteikšanu komunistiskajā un nacistiskajā režīmā cietušajiem” (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1995, 10.nr.; 1997, 14.nr.; 1998,15.nr.) šādus grozījumus:

1. Papildināt 2. panta pirmo daļu pēc vārdiem “atzīstami Latvijas” ar vārdiem “Igaunijas un Lietuvas”.

Aizstāt visā likumā vārdu “līvs” (attiecīgā locījumā) ar vārdiem “lībietis (līvs)” (attiecīgā locījumā).

3. 4. pantā:

papildināt pirmo daļu pēc vārdiem “atzīstami Latvijas” ar vārdiem “Igaunijas un Lietuvas”;

papildināt pirmo daļu ar 4.punktu šādā redakcijā:

“4) izsūtīti piespiedu darbos uz Vāciju nacistiskā režīma 1942. un 1943. gada akciju laikā.”