Sagatavojusi Saeimas Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija

Sagatavojusi Saeimas Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija

PROJEKTS

2. lasījumam

P R I E K Š L I K U M I

likumprojektam “Grozījumi likumā “Par politiski represētās personas statusa noteikšanu

komunistiskajā un nacistiskajā režīmā cietušajiem”” (dok.nr.33, reģ.nr.11)

attiecīgo pantu spēkā esošā redakcija

1. lasījuma redakcija

nr.

iesniegtie priekšlikumi

kom.

atzin.

komisijas ierosinātā

2. lasījuma redakcija

 

Izdarīt likumā “Par politiski represētās personas statusa noteikšanu komunistiskajā un nacistiskajā režīmā cietušajiem” (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1995, 10.nr.; 1997, 14.nr.; 1998,15.nr.) šādus grozījumus:

     

Izdarīt likumā “Par politiski represētās personas statusa noteikšanu komunistiskajā un nacistiskajā režīmā cietušajiem” (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1995, 10.nr.; 1997, 14.nr.; 1998,15.nr.) šādus grozījumus:

2. pants.

(1) Par komunistiskā režīma politiski represētām personām atzīstami Latvijas pilsoņi un līdz 1940.gada 17.jūnijam Latvijā legāli iebraukušie un pastāvīgi dzīvojušie iedzīvotāji, kā arī šo personu pēcnācēji (izņemot personas, kas iebraukušas Latvijā saskaņā ar Latvijas un PSRS 1939.gada 5.oktobra Savstarpējās palīdzības paktu), latvieši un līvi, kuri tika represēti Latvijas teritorijā vai ārpus tās, kā arī Latvijas pastāvīgie iedzīvotāji, kuri pēc 1945.gada 8.maija tika represēti Latvijas teritorijā, ja viņi šā likuma 1.pantā minēto iemeslu dēļ laika posmā līdz 1991.gada 21.augustam:

1) nogalināti vai miruši represiju rezultātā;

1. Papildināt 2. panta pirmo daļu pēc vārdiem “atzīstami Latvijas” ar vārdiem “Igaunijas un Lietuvas”.

1.

 

(Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija)

Izteikt panta pirmo daļu līdz punktiem šādā redakcijā:

“(1) Par komunistiskā režīma politiski represētām personām atzīstami Latvijas pilsoņi un Latvijā legāli iebraukušie un pastāvīgi dzīvojošie iedzīvotāji (izņemot personas, kas iebraukušas Latvijā saskaņā ar Latvijas un PSRS 1939. gada 5. oktobra Savstarpējās palīdzības paktu), kuri tika represēti Latvijas teritorijā vai ārpus tās, ja viņi šā likuma 1. pantā minēto iemeslu dēļ laika posmā līdz 1991. gada 21. augustam:”.

Pieņemts.

1. Izteikt 2. panta pirmo daļu šādā redakcijā:

“(1) Par komunistiskā režīma politiski represētām personām atzīstami Latvijas pilsoņi un Latvijā legāli iebraukušie un pastāvīgi dzīvojošie iedzīvotāji (izņemot personas, kas iebraukušas Latvijā saskaņā ar Latvijas un PSRS 1939. gada 5. oktobra Savstarpējās palīdzības paktu), kuri tika represēti Latvijas teritorijā vai ārpus tās, ja viņi šā likuma 1. pantā minēto iemeslu dēļ laika posmā līdz 1991. gada 21. augustam:

1) nogalināti vai miruši represiju rezultātā;

 

 

 

2) apcietināti, ieslodzīti cietumos, koncentrācijas, PSRS filtrācijas (pārbaudes) un labošanas darbu nometnēs vai piespiedu kārtā ievietoti iestādēs, kur viņiem tika piemēroti medicīniska rakstura piespiedu līdzekļi;

3) izsūtīti, nometināti vai pārvietoti no pastāvīgās dzīvesvietas (izņemot personas, kas tika evakuētas vai pārvietotas no frontes joslām vai karadarbības apdraudētajām teritorijām, bēgļus un kara laikā darba dienestam pakļautās pilngadīgās personas), dzimuši izsūtījumā vai nometinājumā - ja viens no vecākiem vai abi vecāki bija izsūtīti vai atradās nometinājumā - pēc vecāku noņemšanas no speckomandantūras uzskaites līdz tam brīdim, kad tika saņemta atļauja atgriezties Latvijā, bet ne vēlāk kā gadu no dienas, kad vecāki tika noņemti no speckomandantūras uzskaites.

       

2) apcietināti, ieslodzīti cietumos, koncentrācijas, PSRS filtrācijas (pārbaudes) un labošanas darbu nometnēs vai piespiedu kārtā ievietoti iestādēs, kur viņiem tika piemēroti medicīniska rakstura piespiedu līdzekļi;

3) izsūtīti, nometināti vai pārvietoti no pastāvīgās dzīvesvietas (izņemot personas, kas tika evakuētas vai pārvietotas no frontes joslām vai karadarbības apdraudētajām teritorijām, bēgļus un kara laikā darba dienestam pakļautās pilngadīgās personas), dzimuši izsūtījumā vai nometinājumā - ja viens no vecākiem vai abi vecāki bija izsūtīti vai atradās nometinājumā - pēc vecāku noņemšanas no speckomandantūras uzskaites līdz tam brīdim, kad tika saņemta atļauja atgriezties Latvijā, bet ne vēlāk kā gadu no dienas, kad vecāki tika noņemti no speckomandantūras uzskaites.

4. pants. (1) Par nacistiskā režīma politiski represētām personām atzīstami Latvijas pilsoņi un līdz 1940.gada 17.jūnijam Latvijā legāli iebraukušie un pastāvīgi dzīvojušie iedzīvotāji, kā arī šo personu pēcnācēji (izņemot personas, kas iebraukušas Latvijā saskaņā ar Latvijas un PSRS 1939.gada 5.oktobra Savstarpējās palīdzības paktu), ja viņi šā likuma 1.pantā minēto iemeslu dēļ laika posmā no 1941.gada 22.jūnija līdz 1945.gada 8.maijam Latvijas teritorijā vai ārpus tās:

1) nogalināti vai miruši represiju rezultātā;

2) ieslodzīti cietumos, geto, koncentrācijas un labošanas darbu nometnēs;

3) nometināti vai pārvietoti no pastāvīgās dzīvesvietas (izņemot personas, kas tika evakuētas vai pārvietotas no frontes joslām vai karadarbības apdraudētajām teritorijām, bēgļus un kara laikā darba dienestam pakļautās pilngadīgās personas), dzimuši nometinājumā, ja viens no vecākiem vai abi vecāki atradās nometinājumā.

2. 4. pantā:

papildināt pirmo daļu pēc vārdiem “atzīstami Latvijas” ar vārdiem “Igaunijas un Lietuvas”;

papildināt pirmo daļu ar jaunu 4. punktu šādā redakcijā:

“4) izsūtīti piespiedu darbos uz Vāciju nacistiskā režīma 1942. un 1943. gada akcijās.”.

 

 

 

2.

(Deputāti I. Solovjovs, J. Sokolovskis, A. Klementjevs)

Izslēgt 4. panta pirmās daļas 3. punktā vārdus:

“izņemot personas, kas tika evakuētas vai pārvietotas no frontes joslām vai karadarbības apdraudētajām teritorijām, bēgļus un kara laikā darba dienestam pakļautās pilngadīgās personas.”

 

 

 

Nav pieņemts.

2. 4. pantā:

papildināt pirmo daļu pēc vārdiem “atzīstami Latvijas” ar vārdiem “Igaunijas un Lietuvas”;

papildināt pirmo daļu ar jaunu 4. punktu šādā redakcijā:

“4) izsūtīti piespiedu darbos uz Vāciju nacistiskā režīma 1942. un 1943. gada akciju laikā.”.

 

 

 

(3) Par nacistiskā režīma politiski represētām personām atzīstamas visas tolaik nepilngadīgās personas, kuras tika ieslodzītas cietumos vai koncentrācijas nometnēs Latvijas teritorijā, izņemot tās personas, kuras bija ieslodzītas par kriminālnozieguma izdarīšanu.

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

 

 

5

(Deputāti O. Tolmačovs, B. Cilēvičs, M. Bekasovs, A. Golubovs)

Izteikt 4. panta trešo daļu šādā redakcijā:

“(3)Par nacistiskā režīma politiski represētām personām atzīstamas visas tās personas, kuras tika ieslodzītas cietumos vai koncentrācijas nometnēs Latvijas teritorijā, nometinātas vai pārvietotas no to pastāvīgās dzīvesvietas uz Latvijas teritoriju, izņemot tās personas, kuras bija ieslodzītas par kriminālnozieguma izdarīšanu.”

(Deputāti B. Cilēvičs, J. Sokolovskis, M. Mitrofanovs)

Izteikt 4. panta trešo daļu šādā redakcijā:

“(2) Par nacistiskā režīma politiski represētām personām atzīstamas personas, kuras tika ieslodzītas cietumos vai koncentrācijas nometnēs Latvijas teritorijā, izņemot tās personas, kuras bija ieslodzītas par kriminālnozieguma izdarīšanu.”.

Deputāti I. Solovjovs, J. Sokolovskis, A. Klementjevs)

Izteikt 4. panta trešo daļu šādā redakcijā:

“(3)Par nacistiskā režīma politiski represētām personām atzīstamas visas tolaik nepilngadīgās personas, kuras tika ieslodzītas cietumos vai koncentrācijas nometnēs Latvijas teritorijā, nometinātas vai pārvietotas no to pastāvīgās dzīves vietas uz Latvijas teritoriju, izņemot tās personas, kuras bija ieslodzītas par kriminālnozieguma izdarīšanu.”

 

Nav pieņemts.

 

 

 

 

 

 

 

 

Nav pieņemts.

 

 

 

 

 

 

 

Nav pieņemts.