Iesniedz Tautsalmniecības, agrārās, vides

Iesniedz Tautsalmniecības, agrārās, vides

un reģionālās politikas komisija

Likumprojekts otrajam lasījumam

(steidzams)

 

Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas apkopotie priekšlikumi

likumprojekta “Grozījumi Ciltsdarba likumā”otrajam lasījumam

 

Spēkā esošā redakcija

Pirmā lasījuma redakcija

(dok. nr. 4711)

Iesniegtie priekšlikumi

Komisijas slēdziens

Redakcija, kurā komisija ierosina pieņemt likumprojektu 2.lasījumā kā steidzamu

1

2

4

5

6

 

Izdarīt Ciltsdarba likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1998, 10.nr.) šādus grozījumus:

Priekšlikumu

nav.

 

Izdarīt Ciltsdarba likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1998, 10.nr.) šādus grozījumus:

8.pants. Ciltsdarba valsts inspekcijai savas kompetences ietvaros ir tiesības:

------------------------------------------------

5) izsniegt šajā likumā noteiktos sertifikātus;

______________________________________________

 

 

 

Izslēgt 8. panta 5. punktu.

 

   

1.Izslēgt 8. panta 5. punktu.

17.pants

(1) Vaislinieku bioprodukta, embriju un olšūnu realizācijai ir

nepieciešams sertifikāts, ko izsniedz Ciltsdarba valsts inspekcija.

_____________________________________________

Aizstāt 17. panta pirmajā daļā vārdus “Ciltsdarba valsts inspekcija” ar vārdiem “Ministru kabineta noteiktajā kārtībā”.

   

 

 

 

2.Aizstāt 17. panta pirmajā daļā un 18. panta pirmajā daļā vārdus “Ciltsdarba

18.pants

(1) Ar embriju un olšūnu pārstādīšanu drīkst nodarboties fiziskās un juridiskās personas, kuras ir saņēmušas Ciltsdarba valsts inspekcijā sertifikātu šā darba veikšanai.

Aizstāt 18. panta pirmajā daļā vārdus “Ciltsdarba valsts inspekcija” ar vārdiem “Ministru kabineta noteiktajā kārtībā”.

   

valsts inspekcija” ar vārdiem “Ministru kabineta noteiktajā kārtībā”.

19.pants

Lai valstī netiktu ievesti zemas kvalitātes dzīvnieki, kuru izcelšanās

nav nosakāma un kuri nav piemēroti audzēšanai Latvijas apstākļos, personas,kas ieved dzīvniekus un to bioproduktu, reģistrējas un saņem sertifikātu Ciltsdarba valsts inspekcijā.

Aizstāt 19. pantā vārdus “Ciltsdarba valsts inspekcijā” ar vārdiem “Ministru kabineta noteiktajā kārtībā”.

   

3.Aizstāt 19. pantā vārdus “Ciltsdarba valsts inspekcijā” ar vārdiem “Ministru kabineta noteiktajā kārtībā”.

Pārejas noteikumi

1. Personām, kuras veic ciltsdarbu, likumā noteiktie sertifikāti jāsaņem

sešu mēnešu laikā no šā likuma spēkā stāšanās dienas.

2. Līdz Ciltsdarba valsts inspekcijas izveidošanai šajā likumā

paredzētie sertifikāti tiek izsniegti zemkopības ministra noteiktajā

kārtībā.

 

Izslēgt Pārejas noteikumus.

   

4. Izslēgt pārejas noteikumus.