Likumprojekts

Likumprojekts

Grozījumi Ciltsdarba likumā

Izdarīt Ciltsdarba likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1998, 10.nr.) šādus grozījumus:

1. Svītrot 8.panta piekto punktu.

2. Aizstāt 17.panta pirmajā daļā, 18.panta pirmajā daļā un 19.pantā vārdus ''Ciltsdarba valsts inspekcija'' (attiecīgā locījumā) ar vārdiem ''Ministru kabineta noteiktajā kārtībā''.

3. Svītrot Pārejas noteikumus.