Budžeta un finansu (nodokļu) komisijas apkopotie priekšlikumi likumprojekta “Grozījumi likumā “Par muitas nodokli (tarifiem)”” (reģ

Budžeta un finansu (nodokļu) komisijas apkopotie priekšlikumi likumprojekta “Grozījumi likumā “Par muitas nodokli (tarifiem)”” (reģ.nr.6) izskatīšanai 2.lasījumā

Spēkā esošā redakcija

Izvedmuitas tarifs

XV nodaļa. Parastie metāli un to izstrādājumi

72.grupa Melnie metāli

Papild-

Pamatlikme %

MFN likme %

BTL %

Kods

Apraksts

mērvie-

1997.

1998.

1999.

1997.

1998.

1999.

1997.

1998.

1999.

nība

gads

gads

gads

gads

gads

gads

gads

gads

gads

7204

Melno metālu atgriezumi un lūžņi; lietņi pārkausēšanai (šihtas lietņi), kas iegūti no melno metālu lūžņiem

-

100

100

0

100

100

0

100

100

0

 

1.lasījumā nobalsotā redakcija

Izdarīt likumā ”Par muitas nodokli (tarifiem)” (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1994, 21.nr.,; 1995, 21., 23., 24.nr.; 1996, 16.nr.; 1997, 14.nr.; 1998, 3., 9.nr.) šādu grozījumu:

izteikt 2.pielikuma “Izvedmuitas tarifs” XV nodaļu “Parastie metāli un to izstrādājumi” šādā redakcijā:

“XV nodaļa. Parastie metāli un to izstrādājumi

72.grupa Melnie metāli

Papild-

Pamatlikme %

MFN likme %

BTL %

Kods

Apraksts

mērvie-

1997.

1998.

1999.

2000.

2001.

1997.

1998.

1999.

2000.

2001.

1997.

1998.

1999.

2000.

2001.

nība

gads

gads

gads

gads

gads

gads

gads

gads

gads

gads

gads

gads

gads

gads

gads

7204

Melno metālu atgriezumi un lūžņi; lietņi pārkausēšanai (šihtas lietņi), kas iegūti no melno metālu lūžņiem”

-

100

100

100

100

0

100

100

100

100

0

100

100

100

100

0

 

Priekšlikumi

Komisijas attieksme

 

1

Eiropas lietu komisija

Izteikt 2.pielikuma “Izvedmuitas tarifs” XV nodaļu “Parastie metāli un to izstrādājumi” šādā redakcijā:

“72.grupa Melnie metāli

Atbalstīt

Papild-

Pamatlikme %

MFN likme %

BTL %

Kods

Apraksts

mērvie-

1997.

1998.

1999.

2000.

2001.

1997.

1998.

1999.

2000.

2001.

1997.

1998.

1999.

2000.

2001.

nība

gads

gads

gads

gads

gads

gads

gads

gads

gads

gads

gads

gads

gads

gads

gads

7204

Melno metālu atgriezumi un lūžņi; lietņi pārkausēšanai (šihtas lietņi), kas iegūti no melno metālu lūžņiem

-

100

100

100

100

100

100

100

100

0

0

100

100

0

0

0

 

2.

Finansu ministrs I.Godmanis

Izteikt 2.pielikuma “Izvedmuitas tarifs” XV nodaļu “Parastie metāli un to izstrādājumi” šādā redakcijā:

“72.grupa Melnie metāli

Iestrādāts 1.priekš-likumā

Papild-

Pamatlikme %

MFN likme %

BTL %

Kods

Apraksts

mērvie-

1999.

2000.

1999.

2000.

1999.

nība

gads

gads

gads

gads

gads

7204

Melno metālu atgriezumi un lūžņi; lietņi pārkausēšanai (šihtas lietņi), kas iegūti no melno metālu lūžņiem

-

100

0

100

0

0

 

3

Juridiskais birojs

Vēršam uzmanību uz to, ka likumprojektā ietvertās normas, kas paredz izvedmuitas nodokļa likmes (vislielākās labvēlības režīmam un brīvās tirdzniecības režīmam) noteikšanu preču grupai ‘’Melno metālu atgriezumi un lūžņi; lietņi pārkraušanai (šihtas lietņi), kas iegūti no melno metālu lūžņiem’’ 1999. un 2000. gadā ir pretrunā vairākiem starptautiskiem līgumiem, kurus apstiprinājusi Saeima. Tā, piemēram, 1995. gada 12. jūnijā Luksemburgā parakstītais Eiropas līgums, ko Saeima apstiprināja 1995. gada 31. augustā 14. pants un līguma IV pielikums paredz melno metālu atgriezumiem un lūžņiem; lietņiem pārkausēšanai (šihtas lietņiem), kas iegūti no melno metālu lūžņiem paredzētos eksporta preču muitas tarifus un maksājumus, kam ir tiem ekvivalenta nozīme atcelt vismaz līdz 1998. gada beigām.

Šai sakarā iesakām izteikt likuma tekstu šādā redakcijā:

‘’izteikt 2. pielikumu ‘’Izvedmuitas tarifs’’ XV nodaļu ‘’Parastie metāli un to izstrādājumi’’ šādā redakcijā:

“72.grupa Melnie metāli

Iestrādāts 1.priekš-likumā

Papild-

Pamatlikme %

MFN likme %

BTL %

Kods

Apraksts

mērvie-

1997.

1998.

1999.

2000.

2001.

1997.

1998.

1999.

2000.

2001.

1997.

1998.

1999.

2000.

2001.

nība

gads

gads

gads

gads

gads

gads

gads

gads

gads

gads

gads

gads

gads

gads

gads

7204

Melno metālu atgriezumi un lūžņi; lietņi pārkausēšanai (šihtas lietņi), kas iegūti no melno metālu lūžņiem”

-

100

100

100

100

0

100

100

100

0

0

100

100

0

0

0

4

Deputāts G.Dambergs

Izteikt likuma tekstu šādā redakcijā:

‘’izteikt 2. pielikumu ‘’Izvedmuitas tarifs’’ XV nodaļu ‘’Parastie metāli un to izstrādājumi’’ šādā redakcijā:

“72.grupa Melnie metāli

Iestrādāts 1.priekš-likumā

Papild-

Pamatlikme %

MFN likme %

BTL %

Kods

Apraksts

mērvie-

1997.

1998.

1999.

2000.

2001.

1997.

1998.

1999.

2000.

2001.

1997.

1998.

1999.

2000.

2001.

nība

gads

gads

gads

gads

gads

gads

gads

gads

gads

gads

gads

gads

gads

gads

gads

7204

Melno metālu atgriezumi un lūžņi; lietņi pārkausēšanai (šihtas lietņi), kas iegūti no melno metālu lūžņiem”

-

100

100

100

100

0

100

100

100

0

0

100

100

0

0

0

 

 

5.

Deputāts G.Dambergs

Papildināt likumprojektu ar pārejas noteikumiem šādā redakcijā:

“Ministru kabinetam:

  1. izvērtēt situāciju, kas radusies “Liepājas metalurgā” pēc melno metālu lūžņu izvedmuitas atcelšanas;
  2. nepieciešamības gadījumā veikt sarunas ar starptautiskajām institūcijām, ar kurām ir noslēgti līgumi par izvedmuitas atcelšanu melnajiem metālu lūžņiem,
  3. līdz 1.martam iesniegt ziņojumu Saeimai par a) un b) punkta izpildi.”

Neatbalstīt

6.

Deputāts P.Apinis

Papildināt likumprojektu ar pārejas noteikumiem šādā redakcijā:

“Izvedmuita melno metālu lūžņiem nav piemērojama izvedot tos uz valstīm, ar kurām noslēgtie starptautiskie līgumi paredz šīs izvedmuitas atcelšanu.”

Neatbalstīt