Budžeta un finansu (nodokļu) komisijas apkopotie priekšlikumi likumprojekta “Grozījumi likumā “Par muitas nodokli (tarifiem) izskatīšanai”” 2

Budžeta un finansu (nodokļu) komisijas apkopotie priekšlikumi likumprojekta “Grozījumi likumā “Par muitas nodokli (tarifiem) izskatīšanai”” 2.lasījumā

Priekšlikumi par likuma tekstu

1.lasījumā nobalsotā redakcija

 

Priekšlikums

Komisijas attieksme

Komisijas atbalstītā redakcija

Izdarīt likumā Par muitas nodokli (tarifiem) (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1994, 21.nr.; 1995, 21., 23., 24.nr.; 1996, 16.nr.; 1997, 14.nr.; 1998, 3., 9.nr.) grozījumus un izteikt atsevišķas 1.pielikuma Ievedmuitas tarifs pozīcijas saskaņā ar šā likuma pielikumu.

1

Finansu ministrs I.Godmanis

Izdarīt likumā Par muitas nodokli (tarifiem) (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1994, 21.nr.; 1995, 21., 23., 24.nr.; 1996, 16.nr.; 1997, 14.nr.; 1998, 3., 9. nr.) šādus grozījumus:

Atbalstīt

Izdarīt likumā Par muitas nodokli (tarifiem) (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1994, 21.nr.; 1995, 21., 23., 24.nr.; 1996, 16.nr.; 1997, 14.nr.; 1998, 3., 9. nr.) šādus grozījumus:

Spēkā esošā redakcija

 

Priekšlikums

Komisijas attieksme

 

5.pants. Ievedmuitas un izvedmuitas nodokļu likmju iedalījums

Ievedmuitas un izvedmuitas nodokļu likmes iedala šādi:

1) pamatlikme;

2) likme, kas piemērojama tirdzniecībā ar valstīm, ar kurām Latvijai ir spēkā vislielākās labvēlības režīms;

3) likme, kas piemērojama tirdzniecībā ar valstīm, ar kurām Latvijai ir spēkā brīvās tirdzniecības režīms;

4) likme, kas piemērojama tirdzniecībā ar valstīm, kurām Latvija piešķīrusi tirdzniecības atvieglojumus.

 

2

Budžeta un finansu (nodokļu) komisija

Papildināt 5.pantu ar otro, trešo, ceturto un piekto daļu šādā redakcijā:

“(2) Šā panta pirmās daļas 1.un 2. punktā minētās muitas nodokļa likmes tiek noteiktas šī likuma 1. un 2.pielikumā.

(3) Finansu ministrija informatīviem mērķiem veic no starptautiskajiem līgumiem izrietošo šā panta pirmās daļas 3. un 4.punktā minēto ievedmuitas un izvedmuitas nodokļa likmju apkopošanu un aktualizāciju.

(4) Ārlietu, Ekonomikas un Zemkopības ministrija sniedz Finansu ministrijai šā panta trešajā daļā minētās informācijas apkopošanai un aktualizācijai nepieciešamās ziņas.

(5) Lai nodrošinātu iespēju visām ieinteresētām personām iepazīties ar šā panta trešajā daļā minēto apkopoto un aktualizēto informāciju, Finansu ministrija publicē laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” ievedmuitas un izvedmuitas nodokļa likmes, kas piemērojamas tirdzniecībā ar valstīm, ar kurām Latvijai ir spēkā brīvās tirdzniecības režīms, un likmes, kas piemērojamas tirdzniecībā ar valstīm, kurām Latvija piešķīrusi tirdzniecības atvieglojumus.“

Atbalstīt

1. Papildināt 5.pantu ar otro, trešo, ceturto un piekto daļu šādā redakcijā:

“(2) Šā panta pirmās daļas 1.un 2. punktā minētās muitas nodokļa likmes tiek noteiktas šī likuma 1. un 2.pielikumā.

(3) Finansu ministrija informatīviem mērķiem veic no starptautiskajiem līgumiem izrietošo šā panta pirmās daļas 3. un 4.punktā minēto ievedmuitas un izvedmuitas nodokļa likmju apkopošanu un aktualizāciju.

(4) Ārlietu, Ekonomikas un Zemkopības ministrija sniedz Finansu ministrijai šā panta trešajā daļā minētās informācijas apkopošanai un aktualizācijai nepieciešamās ziņas.

(5) Lai nodrošinātu iespēju visām ieinteresētām personām iepazīties ar šā panta trešajā daļā minēto apkopoto un aktualizēto informāciju, Finansu ministrija publicē laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” ievedmuitas un izvedmuitas nodokļa likmes, kas piemērojamas tirdzniecībā ar valstīm, ar kurām Latvijai ir spēkā brīvās tirdzniecības režīms, un likmes, kas piemērojamas tirdzniecībā ar valstīm, kurām Latvija piešķīrusi tirdzniecības atvieglojumus.”

 

22.pants. Muitas nodokļa nepiemērošana

Ar muitas nodokli netiek aplikti:

3) Latvijas Republikas un ārvalstu valūta un vērtspapīri, pases, vīzas, akcīzes nodokļa markas un vēlēšanu biļeteni;

3

 

 

 

 

4

Finansu ministrs I.Godmanis

22.pantā:

Izteikt 3.punktu šādā redakcijā:

“3) Latvijas Republikas un ārvalstu valūta un vērtspapīri, pases, vīzas, akcīzes nodokļa markas un vēlēšanu biļeteni un citi dokumenti saskaņā ar šī likuma 3.pielikumu;”

Budžeta un finansu (nodokļu) komisija

Izteikt 3.punktu šādā redakcijā:

“3) Latvijas Republikas un ārvalstu valūta un vērtspapīri, pases, vīzas, akcīzes nodokļa markas, vēlēšanu biļeteni un citi dokumenti saskaņā ar šā likuma 3.pielikumu Ministru kabineta noteiktā kārtībā;”

Iestrādāts komisijas priekš-likumā

(4)

 

Atbalstīt

(precizējot pielikuma nummuru atkarībā no balsojuma par 11., 12. un 13. priekš-likumu)

2. 22.pantā:

izteikt 3.punktu šādā redakcijā:

“3) Latvijas Republikas un ārvalstu valūta un vērtspapīri, pases, vīzas, akcīzes nodokļa markas, vēlēšanu biļeteni un citi dokumenti saskaņā ar šā likuma 3.pielikumu Ministru kabineta noteiktā kārtībā;”;

23) grāmatas un cita veida iespieddarbi, kas paredzēti lietošanai izglītības un zinātnes iestādēs, kā arī bibliotēkās;

5

 

 

 

 

 

 

 

6

Finansu ministrs I.Godmanis

Izteikt 23.punktu šādā redakcijā:

“23) izglītības un zinātnes materiāli, instrumenti un aparatūra, kā arī grāmatas un citi iespieddarbi, kas paredzēti bibliotēkām, izglītības, kultūras un zinātnes iestādēm saskaņā ar šī likuma 4.pielikumu un 5.pielikumā Izglītības un zinātnes ministrijas noteikto nekomerciāliem mērķiem paredzēto preču lietošanas kārtību valsts un citās iestādēs;”

Budžeta un finansu (nodokļu) komisija

Izteikt 23.punktu šādā redakcijā:

“23) izglītības un zinātnes materiāli, instrumenti un aparatūra, kā arī grāmatas un citi iespieddarbi, kas paredzēti bibliotēkām, izglītības, kultūras un zinātnes iestādēm saskaņā ar šī likuma 4.pielikumu un 5.pielikumā minētās valsts un citās iestādēs lietošanai nekomerciāliem mērķiem paredzētās preces - Ministru kabineta noteiktā kārtībā;”

Iestrādāts komisijas priekš-likumā

(6)

 

 

 

 

 

Atbalstīt

(precizējot pielikuma nummuru atkarībā no balsojuma par 11., 12. un 13. priekš-likumu)

izteikt 23.punktu šādā redakcijā:

“23) izglītības un zinātnes materiāli, instrumenti un aparatūra, kā arī grāmatas un citi iespieddarbi, kas paredzēti bibliotēkām, izglītības, kultūras un zinātnes iestādēm saskaņā ar šī likuma 4.pielikumu un 5.pielikumā minētās valsts un citās iestādēs lietošanai nekomerciāliem mērķiem paredzētās preces - Ministru kabineta noteiktā kārtībā;”

 

 

 

 

 

 

7

 

 

8

Finansu ministrs I.Godmanis

Papildināt pantu ar jaunu 27.punktu šādā redakcijā:

27) preces tūrisma un tirdzniecības veicināšanai saskaņā ar šī likuma 6.pielikumu.

Budžeta un finansu (nodokļu) komisija

Papildināt pantu ar jaunu 27.punktu šādā redakcijā:

“27) preces tūrisma un tirdzniecības veicināšanai saskaņā ar šī likuma 6.pielikumu Ministru kabineta noteiktā kārtībā.”

Iestrādāts komisijas priekš-likumā

(8)

Atbalstīt

(precizējot pielikuma nummuru atkarībā no balsojuma par 11., 12. un 13. priekš-likumu)

papildināt pantu ar jaunu 27.punktu šādā redakcijā:

“27) preces tūrisma un tirdzniecības veicināšanai saskaņā ar šī likuma 6.pielikumu Ministru kabineta noteiktā kārtībā.”.

 

9

 

 

10

Finansu ministrs I.Godmanis

Izteikt likuma 1.pielikuma Ievedmuitas tarifs atsevišķas pozīcijas šā likuma 1.pielikuma redakcijā.

Budžeta un finansu (nodokļu) komisija

Izteikt likuma 1.pielikumu “Ievedmuitas tarifs” šā likuma 1.pielikumā dotajā redakcijā.

(Pielikuma redakcija papildmateriālā, un tā tiek precizēta atbilstoši balsojumiem par iesniegtajiem priekšlikumiem - 21. - 34. priekšlikums).

Iestrādāts komisijas priekš-likumā

(10)

Atbalstīt

3. Izteikt likuma 1.pielikumu “Ievedmuitas tarifs” šā likuma 1.pielikumā dotajā redakcijā.

 

11

Budžeta un finansu (nodokļu) komisija

Izteikt likuma 2.pielikumu “Izvedmuitas tarifs” šā likuma 2.pielikumā dotajā redakcijā.

(Pielikuma redakcija papildmateriālā)

Atbalstīt

4. Izteikt likuma 2.pielikumu “Izvedmuitas tarifs” šā likuma 2.pielikumā dotajā redakcijā.

 

12

Budžeta un finansu (nodokļu) komisija

Papildināt likumu ar 3.pielikumu “Atsevišķu preču ievedmuitas likmju, kas piemērojamas tirdzniecībā ar valstīm, ar kurām Latvijai ir spēkā vislielākās labvēlības režīms (MFN likmes) samazinājums pa gadiem” šā likuma 3.pielikumā dotajā redakcijā.

(Pielikuma redakcija papildmateriālā, un tā tiek precizēta atbilstoši balsojumiem par iesniegtajiem priekšlikumiem).

Atbalstīt

5. Papildināt likumu ar 3.pielikumu “Atsevišķu preču ievedmuitas likmju, kas piemērojamas tirdzniecībā ar valstīm, ar kurām Latvijai ir spēkā vislielākās labvēlības režīms (MFN likmes) samazinājums pa gadiem” šā likuma 3.pielikumā dotajā redakcijā.

 

13

Budžeta un finansu (nodokļu) komisija

Papildināt likumu ar 4.pielikumu “Atsevišķu preču izvedmuitas likmju samazinājums pa gadiem” šā likuma 4.pielikumā dotajā redakcijā”

(Pielikuma redakcija papildmateriālā)

Atbalstīt

6. Papildināt likumu ar 4.pielikumu “Atsevišķu preču izvedmuitas likmju samazinājums pa gadiem” šā likuma 4.pielikumā dotajā redakcijā

 

14

Finansu ministrs I.Godmanis

Izteikt likuma 3.pielikumu “No muitas nodokļa atbrīvojamo dokumentu un priekšmetu saraksts šā likuma” 2.pielikuma redakcijā.

Atbalstīt

7. Izteikt likuma 5.pielikumu “No muitas nodokļa atbrīvojamo dokumentu un priekšmetu saraksts šā likuma” 5.pielikuma redakcijā.

 

15

Finansu ministrs I.Godmanis

Izteikt likuma 4.pielikumu “No muitas nodokļa atbrīvojamo preču saraksts” šā likuma 3.pielikuma redakcijā.

Atbalstīt

8. Izteikt likuma 6.pielikumu “No muitas nodokļa atbrīvojamo preču saraksts” šā likuma 6.pielikuma redakcijā.

 

16

 

 

 

 

 

17

Finansu ministrs I.Godmanis

Izteikt likuma 5.pielikumu “No muitas nodokļa atbrīvojamo preču saraksts, kuras paredzētas nekomerciāliem mērķiem lietošanai valsts un citās iestādēs saskaņā ar Izglītības un zinātnes ministrijas noteikto kārtību” šā likuma 4.pielikuma redakcijā.

Budžeta un finansu (nodokļu) komisija

Izteikt likuma 5.pielikumu “No muitas nodokļa atbrīvojamo preču saraksts, kuras paredzētas lietošanai nekomerciāliem mērķiem valsts un citās iestādēs” šā likuma 4.pielikuma redakcijā.

Iestrādāts komisijas priekš-likumā

(17)

 

 

Atbalstīt

9. Izteikt likuma 7.pielikumu “No muitas nodokļa atbrīvojamo preču saraksts, kuras paredzētas lietošanai nekomerciāliem mērķiem valsts un citās iestādēs” šā likuma 7.pielikuma redakcijā.

 

18

Finansu ministrs I.Godmanis

Izteikt likuma 6.pielikumu “No muitas nodokļa atbrīvojamās preces tūrisma un tirdzniecības veicināšanai” šā likuma 5.pielikuma redakcijā.

Atbalstīt

10. Izteikt likuma 8.pielikumu “No muitas nodokļa atbrīvojamās preces tūrisma un tirdzniecības veicināšanai” šā likuma 8.pielikuma redakcijā.

 

 

 

Priekšlikumi par 1.pielikumu:

 

Apzīmējumi

   

Skaidrojums

 

Sp. esoš.

Spēkā esošā redakcija

 

1.lasīj.

1.lasījumā nobalsotā redakcija

 

Priekšlik.

Priekšlikums par likmju izmaiņām

2. G R U P A

GAĻA UN PĀRTIKAS GAĻAS SUBPRODUKTI

   

Priekšlikums

Komisijas attieksme

21.

 

Deputāti A.Kalniņš, L.Bojārs, A.Barča, A.Mūrniece, J.Čevers

Izmainīt ievedmuitas likmes šādām pozīcijām

 

             

Papild-

Pamat-

MFN likme

 
   

Kods

Apraksts

mērvie-

likme

1998.

1999.

2000.

2001

2002

2003.

2004.

2005.

2006.

2007.

2008.

 
             

nība

%

                       
   

0203

     

Svaiga, atdzesēta vai saldēta cūkgaļa:

                         

Atbalstīt

   

0203

     

-svaiga vai atdzesēta:

                         

21.1 līdz

   

0203

11

   

--liemeņi vai liemeņa puses:

                         

21.22.

21.1

Sp. esoš.

0203

11

10

0

---mājas šķirņu cūku

-

55

45

                   

priekš-

 

1.lasīj.

         

-

55

30

                   

likumus

 

Priekšlik.

         

-

55

45

42.75

40.5

38.25

36

             

21.2

Sp. esoš.

0203

11

90

0

---pārējie

-

55

45

                     
 

1.lasīj.

         

-

55

30

                     
 

Priekšlik.

         

-

55

45

42.75

40.5

38.25

36

             
   

0203

12

   

--šķiņķis, lāpstiņas daļas (priekšējie šķiņķi) un to izcirtņi, ar kauliem:

                           
   

0203

12

   

---mājas šķirņu cūku:

                           

21.3

Sp. esoš.

0203

12

11

0

----šķiņķis un tā izcirtņi

-

55

45

                     
 

1.lasīj.

         

-

55

30

                     
 

Priekšlik.

         

-

55

45

42.75

40.5

38.25

36

             

21.4

Sp. esoš.

0203

12

19

0

----lāpstiņas daļas (priekšējie šķiņķi) un to izcirtņi

-

55

45

                     
 

1.lasīj.

         

-

55

30

                     
 

Priekšlik.

         

-

55

45

42.75

40.5

38.25

36

             

21.5

Sp. esoš.

0203

12

90

0

---pārējie

-

55

45

                     
 

1.lasīj.

         

-

55

30

                     
 

Priekšlik.

         

-

55

45

42.75

40.5

38.25

36

             
   

0203

19

   

--pārējie:

                           
   

0203

19

   

---mājas šķirņu cūku:

                           

 

21.6

Sp. esoš.

0203

19

11

0

----priekšējās daļas un to izcirtņi

-

55

45

                     
 

1.lasīj.

         

-

55

30

                     
 

Priekšlik.

         

-

55

40

38

36

                 

21.7

Sp. esoš.

0203

19

13

0

----filejas gabali un to izcirtņi, ar kauliem

-

55

45

                     
 

1.lasīj.

         

-

55

30

                     
 

Priekšlik.

         

-

55

40

38

36

                 

21.8

Sp. esoš.

0203

19

15

0

----krūtiņas un to izcirtņi

-

55

45

                     
 

1.lasīj.

         

-

55

30

                     
 

Priekšlik.

         

-

55

40

38

36

                 

21.9

Sp. esoš.

0203

19

55

0

-----bez kauliem

-

55

45

                     
 

1.lasīj.

         

-

55

30

                     
 

Priekšlik.

         

-

55

40

38

36

                 

21.10

Sp. esoš.

0203

19

59

0

-----pārējie

-

55

45

                     
 

1.lasīj.

         

-

55

30

                     
 

Priekšlik.

         

-

55

40

38

36

                 

21.11

Sp. esoš.

0203

19

90

0

---pārējie

-

55

45

                     
 

1.lasīj.

         

-

55

30

                     
 

Priekšlik.

         

-

55

40

38

36

                 
   

0203

21

   

--liemeņi un liemeņa puses:

                           

21.12

Sp. esoš.

0203

21

10

0

---mājas šķirņu cūku

-

55

45

                     
 

1.lasīj.

         

-

55

30

                     
 

Priekšlik.

         

-

55

40

38

36

                 

21.13

Sp. esoš.

0203

21

90

0

---pārējie

-

55

45

                     
 

1.lasīj.

         

-

55

30

                     
 

Priekšlik.

         

-

55

40

38

36

                 
   

0203

22

   

--šķiņķis, lāpstiņas daļas (priekšējais šķiņķis) un to izcirtņi, ar kauliem:

                           
   

0203

22

   

---mājas šķirņu cūku:

                           

21.14

Sp. esoš.

0203

22

11

0

----šķiņķis un to izcirtņi

-

55

45

                     
 

1.lasīj.

         

-

55

30

                     
 

Priekšlik.

         

-

55

40

38

36

                 

21.15

Sp. esoš.

0203

22

19

0

----lāpstiņas daļas (priekšējie šķiņķi) un to izcirtņi

-

55

45

                     
 

1.lasīj.

         

-

55

30

                     
 

Priekšlik.

         

-

55

40

38

36

                 

21.16

Sp. esoš.

0203

22

90

0

---pārējie

-

55

45

                     
 

1.lasīj.

         

-

55

30

                     
 

Priekšlik.

         

-

55

40

38

36

                 
   

0203

29

   

--pārējie:

                           
   

0203

29

   

---mājas šķirņu cūku:

                           

 

21.17

Sp. esoš.

0203

29

11

0

----priekšējās daļas un to izcirtņi

-

55

45

                     
 

1.lasīj.

         

-

55

30

                     
 

Priekšlik.

         

-

55

40

38

36

                 

21.18

Sp. esoš.

0203

29

13

0

----filejas gabali un to izcirtņi, ar kauliem

-

55

45

                     
 

1.lasīj.

         

-

55

30

                     
 

Priekšlik.

         

-

55

40

38

36

                 

21.19

Sp. esoš.

0203

29

15

0

----krūtiņas un to izcirtņi

-

55

45

                     
 

1.lasīj.

         

-

55

30

                     
 

Priekšlik.

         

-

55

40

38

36

                 

21.20

Sp. esoš.

0203

29

55

0

-----bez kauliem

-

55

45

                     
 

1.lasīj.

         

-

55

30

                     
 

Priekšlik.

         

-

55

40

38

36

                 

21.21

Sp. esoš.

0203

29

59

0

-----pārējie

-

55

45

                     
 

1.lasīj.

         

-

55

30

                     
 

Priekšlik.

         

-

55

40

38

36

                 

21.22

Sp. esoš.

0203

29

90

0

---pārējie

-

55

45

                     
 

1.lasīj.

         

-

55

30

                     
 

Priekšlik.

         

-

55

40

38

36

                 
   

0204

     

Svaiga, atdzesēta vai saldēta aitu vai kazu gaļa:

                           
 

Sp. esoš.

0204

10

00

0

-svaigi vai atdzesēti jēru liemeņi un liemeņa puses

-

40

30

                     
 

1.lasīj.

         

-

40

30

27

24

21

18

15

           
 

Sp. esoš.

0204

21

00

0

--liemeņi vai liemeņa puses

-

40

30

                     
 

1.lasīj.

         

-

40

30

27

24

21

18

15

           
   

0204

22

   

--pārējie izcirtņi ar kauliem:

                           
 

Sp. esoš.

0204

22

10

0

---īsā izcirtuma priekšējās liemeņa ceturtdaļas

-

40

30

                     
 

1.lasīj.

         

-

40

30

27

24

21

18

15

           
 

Sp. esoš.

0204

22

30

0

---muguras gabala mugurkaula daļas un/vai nieru daļas

-

40

30

                     
 

1.lasīj.

         

-

40

30

27

24

21

18

15

           
 

Sp. esoš.

0204

22

50

0

---kājas

-

40

30

                     
 

1.lasīj.

         

-

40

30

27

24

21

18

15

           
 

Sp. esoš.

0204

22

90

0

---pārējie

-

40

30

                     
 

1.lasīj.

         

-

40

30

27

24

21

18

15

           
 

Sp. esoš.

0204

23

00

0

--bez kauliem

-

40

30

                     
 

1.lasīj.

         

-

40

30

27

24

21

18

15

           
 

Sp. esoš.

0204

30

00

0

-saldēti jēru liemeņi un liemeņa puses

-

40

30

                     
 

1.lasīj.

         

-

40

30

27

24

21

18

15

           
 

Sp. esoš.

0204

41

00

0

--liemeņi un liemeņa puses

-

40

30

                     
 

1.lasīj.

         

-

40

30

27

24

21

18

15

           
   

0204

42

   

--pārējie izcirtņi ar kauliem:

                           
 

Sp. esoš.

0204

42

10

0

---īsā izcirtuma priekšējās liemeņa ceturtdaļas

-

40

30

                     
 

1.lasīj.

         

-

40

30

27

24

21

18

15

           
 

Sp. esoš.

0204

42

30

0

---muguras gabala mugurkaula daļas un/vai nieru daļas

-

40

30

                     
 

1.lasīj.

         

-

40

30

27

24

21

18

15

           
 

Sp. esoš.

0204

42

50

0

---kājas

-

40

30

                     
 

1.lasīj.

         

-

40

30

27

24

21

18

15

           
 

Sp. esoš.

0204

42

90

0

---pārējie

-

40

30

                     
 

1.lasīj.

         

-

40

30

27

24

21

18

15

           
   

0204

43

   

--bez kauliem:

                           
 

Sp. esoš.

0204

43

10

0

---jēru

-

40

30

                     
 

1.lasīj.

         

-

40

30

27

24

21

18

15

           
 

Sp. esoš.

0204

43

90

0

---pārējie

-

40

30

                     
 

1.lasīj.

         

-

40

30

27

24

21

18

15

           
   

0204

50

   

-kazu gaļa:

                           
   

0204

50

   

--svaiga vai atdzesēta:

                           
 

Sp. esoš.

0204

50

11

0

---liemeņi un liemeņa puses

-

40

30

                     
 

1.lasīj.

         

-

40

30

27

24

21

18

15

           
 

Sp. esoš.

0204

50

13

0

---īsā izcirtuma priekšējās liemeņa ceturtdaļas

-

40

30

                     
 

1.lasīj.

         

-

40

30

27

24

21

18

15

           
 

Sp. esoš.

0204

50

15

0

---muguras gabala mugurkaula daļas un/vai nieru daļas

-

40

30

                     
 

1.lasīj.

         

-

40

30

27

24

21

18

15

           
 

Sp. esoš.

0204

50

19

0

---kājas

-

40

30

                     
 

1.lasīj.

         

-

40

30

27

24

21

18

15

           
 

Sp. esoš.

0204

50

31

0

----izcirtņi ar kauliem

-

40

30

                     
 

1.lasīj.

         

-

40

30

27

24

21

18

15

           
 

Sp. esoš.

0204

50

39

0

----izcirtņi bez kauliem

-

40

30

                     
 

1.lasīj.

         

-

40

30

27

24

21

18

15

           
 

Sp. esoš.

0204

50

51

0

---liemeņi un liemeņa puses

-

40

30

                     
 

1.lasīj.

         

-

40

30

27

24

21

18

15

           
 

Sp. esoš.

0204

50

53

0

---īsā izcirtuma priekšējās liemeņa ceturtdaļas

-

40

30

                     
 

1.lasīj.

         

-

40

30

27

24

21

18

15

           
 

Sp. esoš.

0204

50

55

0

---muguras gabala mugurkaula daļas un/vai nieru daļas

-

40

30

                     
 

1.lasīj.

         

-

40

30

27

24

21

18

15

           
 

Sp. esoš.

0204

50

59

0

---kājas

-

40

30

                     
 

1.lasīj.

         

-

40

30

27

24

21

18

15

           
 

Sp. esoš.

0204

50

71

0

----izcirtņi ar kauliem

-

40

30

                     
 

1.lasīj.

         

-

40

30

27

24

21

18

15

           
 

Sp. esoš.

0204

50

79

0

----izcirtņi bez kauliem

-

40

30

                     
 

1.lasīj.

         

-

40

30

27

24

21

18

15

      &n bsp;    
   

0206

     

Svaigi, atdzesēti vai saldēti liellopu, cūku, aitu, kazu, zirgu, ēzeļu, mūļu vai zirgēzeļu pārtikas subprodukti

                           
   

0206

22

   

--aknas:

                           
 

Sp. esoš.

0206

22

10

0

---farmācijas produktu ražošanai

-

20

15

                     
 

1.lasīj.

         

-

20

10

                     
 

Sp. esoš.

0206

22

90

0

---pārējie

-

20

15

                     
 

1.lasīj.

         

-

20

10

                     
   

0206

80

   

-svaigi vai atdzesēti pārējie:

                           
 

Sp. esoš.

0206

80

99

0

---aitu un kazu

-

20

15

                     
 

1.lasīj.

         

-

20

10

                     
   

0206

90

   

-saldēti pārējie:

                           
 

Sp. esoš.

0206

90

99

0

---aitu un kazu

-

20

15

                     
 

1.lasīj.

         

-

20

10

                     
   

0207

     

0105. pozīcijā minēto mājputnu svaiga, atdzesēta vai saldēta gaļa un pārtikas subprodukti:

                           
   

0207

     

-Gallus domesticus sugas putnu liemeņi:

                           
   

0207

27

   

--izcirtņi un subprodukti, saldēti:

                           
   

0207

27

   

---izcirtņi:

                           
 

Sp. esoš.

0207

27

10

0

----bez kauliem

-

40

30

                     
 

1.lasīj.

         

-

40

20

                     
 

Sp. esoš.

0207

27

20

0

-----puses vai ceturtdaļas

-

40

30

                     
 

1.lasīj.

         

-

40

20

                     
 

Sp. esoš.

0207

27

30

0

-----spārni ar spārnu galiem vai bez tiem

-

40

30

                     
 

1.lasīj.

         

-

40

20

                     
 

Sp. esoš.

0207

27

40

0

-----mugurdaļas, kakliņi, mugurdaļas kopā ar kakliņiem, astes gabali un spārnu gali

-

40

30

                     
 

1.lasīj.

         

-

40

20

                     
 

Sp. esoš.

0207

27

50

0

-----krūšdaļas un to izcirtņi

-

40

30

                     
 

1.lasīj.

         

-

40

20

                     
 

Sp. esoš.

0207

27

60

0

------ciskas un to izcirtņi

-

40

30

                     
 

1.lasīj.

         

-

40

20

                     
 

Sp. esoš.

0207

27

70

0

------pārējie

-

40

30

                     
 

1.lasīj.

         

-

40

20

                     
 

Sp. esoš.

0207

27

80

0

-----pārējie

-

40

30

                     
 

1.lasīj.

         

-

40

20

                     
 

Sp. esoš.

0207

27

91

0

----aknas

-

40

30

                     
 

1.lasīj.

         

-

40

20

                     
 

Sp. esoš.

0207

27

99

0

----pārējie

-

40

30

                     
 

1.lasīj.

         

-

40

20

                     

 

 

3.GRUPA

ZIVIS, VĒŽVEIDĪGIE, MOLUSKI UN PĀRĒJIE ŪDENS BEZMUGURKAULNIEKI

             

Papild-

Pamat-

MFN likme

 
   

Kods

Apraksts

mērvie-

likme

1998.

1999.

2000.

2001

2002

2003.

2004.

2005.

2006.

2007.

2008.

 
             

nība

%

                       
   

0306

     

Dzīvi, svaigi, atdzesēti, saldēti, kaltēti, sālīti vai sālījumā vēžveidīgie, ar vai bez čaulas

                           
   

0306

     

-saldēti:

                           
   

0306

11

   

--langusti un pārējie jūras vēži (Palinurus spp., Panulirus spp., Jasus spp.):

                           
 

Sp. esoš.

0306

11

10

0

---jūras vēžu astes

-

20

15

                     
 

1.lasīj.

         

-

20

5

                     
 

Sp. esoš.

0306

11

90

0

---pārējie

-

20

15

                     
 

1.lasīj.

         

-

20

5

                     
   

0306

12

   

--omāri (Homarus spp.):

                           
 

Sp. esoš.

0306

12

10

0

---negriezti

-

20

15

                     
 

1.lasīj.

         

-

20

5

                     
 

Sp. esoš.

0306

12

90

0

---pārējie

-

20

15

                     
 

1.lasīj.

         

-

20

5

                     
   

0306

13

   

--garneles un garneļvēži:

                           
 

Sp. esoš.

0306

13

10

0

---Pandalidae dzimtas

-

20

15

                     
 

1.lasīj.

         

-

20

5

                     
 

Sp. esoš.

0306

13

30

0

---Crangon ģints garneles

-

20

15

                     
 

1.lasīj.

         

-

20

5

                     
 

Sp. esoš.

0306

13

40

0

---dziļūdens rozā garneles (Parapenaeus longirostris)

-

20

15

                     
 

1.lasīj.

         

-

20

5

                     
 

Sp. esoš.

0306

13

50

0

---Penaeus ģints garneles

-

20

15

                     
 

1.lasīj.

         

-

20

5

                     
 

Sp. esoš.

0306

13

80

0

---pārējās

-

20

15

                     
 

1.lasīj.

         

-

20

5

                     
   

0306

22

   

--omāri (Homarus spp.):

                           
 

Sp. esoš.

0306

22

10

0

---dzīvi

-

20

15

                     
 

1.lasīj.

         

-

20

5

                     
 

Sp. esoš.

0306

22

91

0

----negriezti

-

20

15

                     
 

1.lasīj.

         

-

20

5

                     
 

Sp. esoš.

0306

22

99

0

----pārējie

-

20

15

                     
 

1.lasīj.

         

-

20

5

                     
   

0306

23

   

--garneles un garneļvēži:

                           
 

Sp. esoš.

0306

23

10

0

---Pandalidae dzimtas

-

20

15

                     
 

1.lasīj.

         

-

20

5

                     
 

Sp. esoš.

0306

23

31

0

----svaigi, atdzesēti, tvaicēti vai vārīti ūdenī

-

20

15

                     
 

1.lasīj.

         

-

20

5

                     
 

Sp. esoš.

0306

23

39

0

----pārējie

-

20

15

                     
 

1.lasīj.

         

-

20

5

                     
 

Sp. esoš.

0306

23

90

0

---pārējās

-

20

15

                     
 

1.lasīj.

         

-

20

5

                     
   

0307

     

Dzīvi, svaigi, atdzesēti, saldēti, kaltēti, sālīti vai sālījumā moluski, ar vai bez čaulas

                           
   

0307

     

bezmugurkaulniekiem, izņemot vēžveidīgos:

                           
   

0307

10

   

-austeres:

                           
 

Sp. esoš.

0307

10

10

0

--dzīvas plakanās (Ostrea ģints) austeres, ar svaru (ieskaitot gliemežvākus) ne vairāk kā 40 g katra

-

20

15

                     
 

1.lasīj.

         

-

20

5

                     
 

Sp. esoš.

0307

10

90

0

--pārējās

-

20

15

                     
 

1.lasīj.

         

-

20

5

                     
   

0307

49

   

--pārējie:

                           
   

0307

49

   

---saldēti:

                           
   

0307

49

   

----sēpijas (Sepia officinalis, Rossia macrosoma, Sepiola spp.):

                           
   

0307

49

   

-----Sepiola ģints:

                           
 

Sp. esoš.

0307

49

01

0

------mazās sēpijas (Sepiola rondeleti)

-

20

15

                     
 

1.lasīj.

         

-

20

5

                     
 

Sp. esoš.

0307

49

11

0

------pārējās

-

20

15

                     
 

1.lasīj.

         

-

20

5

                     
 

Sp. esoš.

0307

49

18

0

-----pārējie

-

20

15

                     
 

1.lasīj.

         

-

20

5

                     
 

Sp. esoš.

0307

49

31

0

------Loligo vulgaris

-

20

15

                     
 

1.lasīj.

         

-

20

5

                     
 

Sp. esoš.

0307

49

33

0

------Loligo pealei

-

20

15

                     
 

1.lasīj.

         

-

20

5

                     
 

Sp. esoš.

0307

49

35

0

------Loligo patagonica

-

20

15

                     
 

1.lasīj.

         

-

20

5

                     
 

Sp. esoš.

0307

49

38

0

------pārējie

-

20

15

                     
 

1.lasīj.

         

-

20

5

                     
 

Sp. esoš.

0307

49

51

0

-----Ommastrephes sagittatus

-

20

15

                     
 

1.lasīj.

         

-

20

5

                     
 

Sp. esoš.

0307

49

59

0

-----pārējie

-

20

15

                     
 

1.lasīj.

         

-

20

5

                     
 

Sp. esoš.

0307

49

71

0

----sēpijas (Sepia officinalis, Rossia macrosoma, Sepiola spp.)

-

20

15

                     
 

1.lasīj.

         

-

20

5

                     
 

Sp. esoš.

0307

49

91

0

-----Loligo spp., Ommastrephes sagittatus

-

20

15

                     
 

1.lasīj.

         

-

20

5

                     
 

Sp. esoš.

0307

49

99

0

-----pārējie

-

20

15

                     
 

1.lasīj.

         

-

20

5

                     

 

 

4. GRUPA

PIENS UN PIENA PRODUKTI; PUTNU OLAS, DABĪGAIS MEDUS; CITUR NEMINĒTI DZĪVNIEKU IZCELSMES PĀRTIKAS PRODUKTI

   

Priekšlikums

Komisijas attieksme

22.

 

Deputāti A.Kalniņš, L.Bojārs, A.Barča, A.Mūrniece, J.Čevers

Izmainīt ievedmuitas likmes šādām pozīcijām

 
             

Papild-

Pamat-

MFN likme

 
   

Kods

Apraksts

mērvie-

likme

1998.

1999.

2000.

2001

2002

2003.

2004.

2005.

2006.

2007.

2008.

 
             

nība

%

                       
   

0405

     

Sviests un pārējie piena tauki; sviesta pastas:

                           
   

0405

10

   

-sviests:

                         

Atbalstīt

   

0405

10

   

--ar tauku saturu ne vairāk kā 85%:

                         

22.1 līdz

   

0405

10

   

---dabiskais sviests:

                         

22.61

22.1

Sp. esoš.

0405

10

11

0

----iesaiņojumā ar neto masu ne vairāk kā 1 kg

-

55

45

                   

priekš-

likumus

 

1.lasīj.

         

-

55

30

                     
 

Priekšlik.

         

-

55

45

40.5

36

                 

22.2

Sp. esoš.

0405

10

19

0

----pārējais

-

55

45

                     
 

1.lasīj.

         

-

55

30

                     
 

Priekšlik.

         

-

55

45

40.5

36

                 

22.3

Sp. esoš.

0405

10

30

0

---atjaunots sviests

-

55

45

                     
 

1.lasīj.

         

-

55

30

                     
 

Priekšlik.

         

-

55

45

40.5

36

                 

22.4

Sp. esoš.

0405

10

50

0

---sūkalu sviests

-

55

45

                     
 

1.lasīj.

         

-

55

30

                     
 

Priekšlik.

         

-

55

45

40.5

36

                 

22.5

Sp. esoš.

0405

10

90

0

--pārējais

-

55

45

                     
 

1.lasīj.

         

-

55

30

                     
 

Priekšlik.

         

-

55

45

40.5

36

                 
   

0405

20

   

-sviesta pastas:

                           

22.6

Sp. esoš.

0405

20

10

0

--ar tauku saturu 39% vai vairāk, bet mazāk nekā 60%

-< /TD>

55

45

                     
 

1.lasīj.

         

-

55

30

                     
 

Priekšlik.

         

-

55

45

40.5

36

                 

22.7

Sp. esoš.

0405

20

30

0

--ar tauku saturu 60% vai vairāk, bet ne vairāk kā 75%

-

55

45

                     
 

1.lasīj.

         

-

55

30

                     
 

Priekšlik.

         

-

55

45

40.5

36

                 

 

22.8

Sp. esoš.

0405

20

90

0

--ar tauku saturu vairāk nekā 75%, bet mazāk nekā 80%

-

55

45

                     
 

1.lasīj.

         

-

55

30

                     
 

Priekšlik.

         

-

55

45

40.5

36

                 
   

0405

90

   

-pārējais:

                           

22.9

Sp. esoš.

0405

90

10

0

--ar tauku saturu 99,3% vai vairāk un ar ūdens saturu ne vairāk kā 0,5%

-

55

45

                     
 

1.lasīj.

         

-

55

30

                     
 

Priekšlik.

         

-

55

45

40.5

36

                 

22.10

Sp. esoš.

0405

90

90

0

--pārējie

-

55

45

                     
 

1.lasīj.

         

-

55

30

                     
 

Priekšlik.

         

-

55

45

40.5

36

                 
   

0406

     

Sieri un biezpiens:

                           
   

0406

10

   

-svaigi (nenogatavināti vai nesālīti) sieri, ieskaitot sieru no sūkalām, un biezpiens:

                           

22.11

Sp. esoš.

0406

10

20

0

--ar tauku saturu ne vairāk kā 40%

-

55

45

                     
 

1.lasīj.

         

-

55

30

                     
 

Priekšlik.

         

-

55

45

40.5

36

                 

22.12

Sp. esoš.

ex0406

10

20

0.

--Picu siers, sasaldēts, sagriezts ne lielākos gabalos par 1 gramu, konteineros ar tīro saturu ne lielāku par 5 kg, ar ūdens sastāvu 52% vai vairāk no svara un ar tauku saturu sausā veidā 38% vai vairāk no svara

-

                         
                                         
 

1.lasīj.

         

-

55

30

                     
 

Priekšlik.

         

-

55

45

37.5

30

                 

22.13

Sp. esoš.

0406

10

80

0

--pārējie

-

55

45

                     
 

1.lasīj.

         

-

55

30

                     
 

Priekšlik.

         

-

55

45

40.5

36

                 
   

0406

20

   

-visu šķirņu rīvējamie sieri vai pulverveida sieri:

                           

22.14

Sp. esoš.

0406

20

10

0

--Glarus siers (Schabziger), kas pagatavots no vājpiena ar sasmalcinātu aromātisko zālīšu piedevu

-

55

45

                     
 

1.lasīj.

         

-

55

30

                     
 

Priekšlik.

         

-

55

45

40.5

36

                 

22.15

Sp. esoš.

0406

20

90

0

--pārējie

-

55

45

                     
 

1.lasīj.

         

-

55

30

                     
 

Priekšlik.

         

-

55

45

40.5

36

                 
   

0406

30

   

-kausēti sieri, izņemot rīvējamos vai pulverveida sierus:

                           

22.16

Sp. esoš.

0406

30

10

0

--kuru ražošanā izmanto tikai Emmentaler, Gruyere un Appenzell sierus un kuros kā papildingredients var būt Glarus siers (Schabziger); iesaiņoti pārdošanai mazumtirdzniecībā ar tauku saturu sausnā ne vairāk kā 56%

-

55

45

                     
 

1.lasīj.

         

-

55

30

                     
 

Priekšlik.

         

-

55

45

40.5

36

                 

22.17

Sp. esoš.

0406

30

31

0

----ne vairāk kā 48%

-

55

45

                     
 

1.lasīj.

         

-

55

30

                     
 

Priekšlik.

         

-

55

45

40.5

36

                 

22.18

Sp. esoš.

0406

30

39

0

----vairāk nekā 48%

-

55

45

                     
 

1.lasīj.

         

-

55

30

                     
 

Priekšlik.

         

-

55

45

40.5

36

                 

22.19

Sp. esoš.

0406

30

90

0

---ar tauku saturu vairāk nekā 36%

-

55

45

                     
 

1.lasīj.

         

-

55

30

                     
 

Priekšlik.

         

-

55

45

40.5

36

                 
   

0406

40

   

-zilie sieri:

                           

22.20

Sp. esoš.

0406

40

10

0

--Roquefort

-

55

45

                     
 

1.lasīj.

         

-

55

30

                     
 

Priekšlik.

         

-

55

45

40.5

36

                 

22.21

Sp. esoš.

0406

40

50

0

--Gorgonzola

-

55

45

                     
 

1.lasīj.

         

-

55

30

                     
 

Priekšlik.

         

-

55

45

40.5

36

                 

22.22

Sp. esoš.

0406

40

90

0

--pārējie

-

55

45

                     
 

1.lasīj.

         

-

55

30

                     
 

Priekšlik.

         

-

55

45

40.5

36

                 
   

0406

90

   

-pārējie sieri:

                           

22.23

Sp. esoš.

0406

90

01

0

--ražošanai

-

55

45

                     
 

1.lasīj.

         

-

55

30

                     
 

Priekšlik.

         

-

55

45

40.5

36

                 

22.24

Sp. esoš.

0406

90

02

0

----veseli siera gabali ar ''free-at-frontier'' vērtību, kas pārsniedz 401,85 ekijus, bet nepārsniedz 430,62 ekijus par 100 kg tīras masas, ar tauku saturu sausnā 45% vai vairāk, nogatavināti trīs mēnešus vai vairāk

-

55

45

                     
 

1.lasīj.

         

-

55

30

                     
 

Priekšlik.

         

-

55

45

40.5

36

                 

 

22.25

Sp. esoš.

0406

90

03

0

----veseli siera gabali ar ''free-at-frontier'' vērtību, kas pārsniedz 430,62 ekijus par 100 kg tīras masas, ar tauku saturu sausnā 45% vai vairāk, nogatavināti trīs mēnešus vai vairāk

-

55

45

                     
 

1.lasīj.

         

-

55

30

                     
 

Priekšlik.

         

-

55

45

40.5

36

                 

22.26

Sp. esoš.

0406

90

04

0

----gabali, iesaiņoti vakuumā vai inertās gāzes atmosfērā, ar mizu uz vismaz vienas puses, ar neto masu 1 kg vai vairāk, bet mazāk nekā 5 kg un ar ''free-at-frontier'' vērtību, kas pārsniedz 430,62 ekijus, bet nepārsniedz 459,39 ekijus par 100 kg tīras masas, ar tauku saturu sausnā 45% vai vairāk, nogatavināti trīs mēnešus vai vairāk

-

55

45

                     
 

1.lasīj.

         

-

55

30

                     
 

Priekšlik.

         

-

55

45

40.5

36

                 

22.27

Sp. esoš.

0406

90

05

0

-----gabali, iesaiņoti vakuumā vai inertās gāzes atmosfērā, ar mizu vismaz uz vienas puses, ar neto masu 1 kg vai vairāk un ar ''free-at-frontier'' vērtību, kas pārsniedz 459,39 ekijus par 100 kg tīras masas, ar tauku saturu sausnā 45% 100 kg tīras masas, ar tauku saturu sausnā 45% vai vairāk, nogatavināti trīs mēnešus vai vairāk

-

55

45

                     
 

1.lasīj.

         

-

55

30

                     
 

Priekšlik.

         

-

55

45

40.5

36

                 

22.28

Sp. esoš.

0406

90

06

0

----gabali bez mizas, ar neto masu mazāku kā 450 g un ar ''free-at-frontier'' vērtību, kas pārsniedz 499,67 ekijus par 100 kg tīras masas, iesaiņoti vakuumā vai inertās gāzes atmosfērā, iesaiņojumā, kur minēts siera apraksts, tauku saturs, atbildīgais iesaiņotājs, ražotājvalsts, ar tauku saturu sausnā 45% vai vairāk, nogatavināti trīs mēnešus vai vairāk

-

55

45

                     
 

1.lasīj.

         

-

55

30

                     
 

Priekšlik.

         

-

55

45

40.5

36

                 

 

22.29

Sp. esoš.

0406

90

13

0

-----Emmentaler

-

55

45

                     
 

1.lasīj.

         

-

55

30

                     
 

Priekšlik.

         

-

55

45

40.5

36

                 

22.30

Sp. esoš.

0406

90

15

0

-----Gruyere, Sbrinz

-

55

45

                     
 

1.lasīj.

         

-

55

30

                     
 

Priekšlik.

         

-

55

45

40.5

36

                 

22.31

Sp. esoš.

0406

90

17

0

-----Bergkase, Appenzell

-

55

45

                     
 

1.lasīj.

         

-

55

30

                     
 

Priekšlik.

         

-

55

45

40.5

36

                 

22.32

Sp. esoš.

0406

90

18

0

-----Fromage fribourgeois, Vacherin Mont d'Or un Tete de Moine

-

55

45

                     
 

1.lasīj.

         

-

55

30

                     
 

Priekšlik.

         

-

55

45

40.5

36

                 

22.33

Sp. esoš.

0406

90

19

0

---Glarus siers (Schabziger), kas pagatavots no vājpiena ar sasmalcinātu aromātisko zālīšu piedevu

-

55

45

                     
 

1.lasīj.

         

-

55

30

                     
 

Priekšlik.

         

-

55

45

40.5

36

                 

22.34

Sp. esoš.

0406

90

21

0

---Cheddar

-

55

45

                     
 

1.lasīj.

         

-

55

30

                     
 

Priekšlik.

         

-

55

45

40.5

36

                 

22.35

Sp. esoš.

0406

90

23

0

---Edam

-

55

45

                     
 

1.lasīj.

         

-

55

30

                     
 

Priekšlik.

         

-

55

45

40.5

36

                 

22.36

Sp. esoš.

0406

90

25

0

---Tilsit

-

55

45

                     
 

1.lasīj.

         

-

55

30

                     
 

Priekšlik.

         

-

55

45

40.5

36

                 

22.37

Sp. esoš.

0406

90

27

0

---Butterkase

-

55

45

                     
 

1.lasīj.

         

-

55

30

                     
 

Priekšlik.

         

-

55

45

40.5

36

                 

22.38

Sp. esoš.

0406

90

29

0

---Kashkaval

-

55

45

                     
 

1.lasīj.

         

-

55

30

                     
 

Priekšlik.

         

-

55

45

40.5

36

                 

22.39

Sp. esoš.

0406

90

31

0

----no aitu piena vai bifeļmātītes piena, konteineros ar sālījumu vai maisos no aitu vai kazu ādas

-

55

45

                     
 

1.lasīj.

         

-

55

30

                     
 

Priekšlik.

         

-

55

45

40.5

36

                 

22.40

Sp. esoš.

0406

90

33

0

----pārējie

-

55

45

                     
 

1.lasīj.

         

-

55

30

                     
 

Priekšlik.

         

-

55

45

40.5

36

                 

 

45

22.41

Sp. esoš.

0406

90

35

0

---Kefalo-Tyri

-

55

45

                     
 

1.lasīj.

         

-

55

30

                     
 

Priekšlik.

         

-

55

45

40.5

36

                 

22.42

Sp. esoš.

0406

90

37

0

---Finlandia

-

55

45

                     
 

1.lasīj.

         

-

55

30

                     
 

Priekšlik.

         

-

55

45

40.5

36

                 

22.43

Sp. esoš.

0406

90

39

0

---Jarlsberg

-

55

                     
 

1.lasīj.

         

-

55

30

                     
 

Priekšlik.

         

-

55

45

40.5

36

                 

22.44

Sp. esoš.

0406

90

50

0

----sieri no aitu piena vai bifeļmātītes piena, konteineros ar sālījumu vai maisos no aitu vai kazu ādas

-

55

45

                     
 

1.lasīj.

         

-

55

30

                     
 

Priekšlik.

         

-

55

45

40.5

36

                 

22.45

Sp. esoš.

0406

90

61

0

-------Grana Padano, Parmigiano Reggiano

-

55

45

                     
 

1.lasīj.

         

-

55

30

                     
 

Priekšlik.

         

-

55

45

40.5

36

                 

22.46

Sp. esoš.

0406

90

63

0

-------Fiore Sardo, Pecorino

-

55

45

                     
 

1.lasīj.

         

-

55

30

                     
 

Priekšlik.

         

-

55

45

40.5

36

                 

22.47

Sp. esoš.

0406

90

69

0

-------pārējie

-

55

45

                     
 

1.lasīj.

         

-

55

30

                     
 

Priekšlik.

         

-

55

45

40.5

36

                 

22.48

Sp. esoš.

0406

90

73

0

-------Provolone

-

55

45

                     
 

1.lasīj.

         

-

55

30

                     
 

Priekšlik.

         

-

55

45

40.5

36

                 

22.49

Sp. esoš.

0406

90

75

0

-------Asiago, Caciocavallo, Montasio, Ragusano

-

55

45

                     
 

1.lasīj.

         

-

55

30

                     
 

Priekšlik.

         

-

55

45

40.5

36

                 

22.50

Sp. esoš.

0406

90

76

0

-------Danbo, Fontal, Fontina, Fynbo, Havarti, Maribo, Samso

-

55

45

                     
 

1.lasīj.

         

-

55

30

                     
 

Priekšlik.

         

-

55

45

40.5

36

                 

22.51

Sp. esoš.

0406

90

78

0

-------Gouda

-

55

45

                     
 

1.lasīj.

         

-

55

30

                     
 

Priekšlik.

         

-

55

45

40.5

36

                 

 

22.52

Sp. esoš.

0406

90

79

0

-------Esrom, Italico, Kernhem, Saint-Nektaire, Saint-Paulin, Taleggio

-

55

45

                     
 

1.lasīj.

         

-

55

30

                     
 

Priekšlik.

         

-

55

45

40.5

36

                 

22.53

Sp. esoš.

0406

90

81

0

-------Cantal, Cheshire, Wensleydale, Lankashire, Double Gloucester, Blarney, Colby, Monterey

-

55

45

                     
 

1.lasīj.

         

-

55

30

                     
 

Priekšlik.

         

-

55

45

40.5

36

                 

22.54

Sp. esoš.

0406

90

82

0

-------Camembert

-

55

45

                     
 

1.lasīj.

         

-

55

30

                     
 

Priekšlik.

         

-

55

45

40.5

36

                 

22.55

Sp. esoš.

0406

90

84

0

-------Brie

-

55

45

                     
 

1.lasīj.

         

-

55

30

                     
 

Priekšlik.

         

-

55

45

40.5

36

                 

22.56

Sp. esoš.

0406

90

85

0

-------Kefalograviera, Kasseri

-

55

45

                     
 

1.lasīj.

         

-

55

30

                     
 

Priekšlik.

         

-

55

45

40.5

36

                 

22.57

Sp. esoš.

0406

90

86

0

--------vairāk nekā 47%, bet ne vairāk kā 52%

-

55

45

                     
 

1.lasīj.

         

-

55

30

                     
 

Priekšlik.

         

-

55

45

40.5

36

                 

22.58

Sp. esoš.

0406

90

87

0

--------vairāk nekā 52%, bet ne vairāk kā 62%

-

55

45

                     
 

1.lasīj.

         

-

55

30

                     
 

Priekšlik.

         

-

55

45

40.5

36

                 

22.59

Sp. esoš.

0406

90

88

0

--------vairāk nekā 62%, bet ne vairāk kā 72%

-

55

45

                     
 

1.lasīj.

         

-

55

30

                     
 

Priekšlik.

         

-

55

45

40.5

36

                 

22.60

Sp. esoš.

0406

90

93

0

------vairāk nekā 72%

-

55

45

                     
 

1.lasīj.

         

-

55

30

                     
 

Priekšlik.

         

-

55

45

40.5

36

                 

22.61

Sp. esoš.

0406

90

99

0

-----pārējie

-

55

45

                     
 

1.lasīj.

         

-

55

30

                     
 

Priekšlik.

         

-

55

45

40.5

36

                 

 

5.GRUPA

CITUR NEMINĒTI DZĪVNIEKU IZCELSMES PRODUKTI

             

Papild-

Pamat-

MFN likme

 
   

Kods

Apraksts

mērvie-

likme

1998.

1999.

2000.

2001

2002

2003.

2004.

2005.

2006.

2007.

2008.

 
             

nība

%

                       
   

0511

     

Dzīvnieku izcelsmes produkti, kas citur nav minēti; beigti dzīvnieki, kas minēti 01. vai 03. grupā

                           
 

Sp. esoš.

0511

10

00

0

-buļļu sperma

-

20

15

                     
 

1.lasīj.

         

-

20

10

                     
   

0511

99

   

--pārējie:

                           
 

Sp. esoš.

0511

99

10

0

---asinsvadi vai cīpslas; to atgriezumi un līdzīgi jēlādu vai epidermu atlikumi

-

20

15

                     
 

1.lasīj.

         

-

20

10

                     
 

Sp. esoš.

0511

99

50

0

---liellopu embriji

-

20

15

                     
 

1.lasīj.

         

-

20

10

                     
 

Sp. esoš.

0511

99

80

0

---pārējie

-

20

15

                     
 

1.lasīj.

         

-

20

10

                     

7.GRUPA

PĀRTIKAS DĀRZEŅI UN DAŽI SAKŅAUGI UN BUMBUĻAUGI

             

Papild-

Pamat-

MFN likme

 
   

Kods

Apraksts

mērvie-

likme

1998.

1999.

2000.

2001

2002

2003.

2004.

2005.

2006.

2007.

2008.

 
             

nība

%

                       
 

Sp. esoš.

0701

10

00

9

--pārējās

-

40

30

                     
 

1.lasīj.

         

-

40

20

                     
   

0713

     

Žāvēti pākšaugu dārzeņi bez pākstīm, tai skaitā lobīti vai sasmalcināti:

                           
   

0713

10

   

-zirņi (Pisum sativum):

                           
 

Sp. esoš.

0713

10

90

0

--pārējie

-

20

15

                     
 

1.lasīj.

         

-

20

10

                     
 

Sp. esoš.

0713

31

00

0

--Vigna mungo (L.) Hepper vai Vigna radiata (L.) Wilczek šķirņu pupiņas

-

20

15

                     
 

1.lasīj.

         

-

20

12

                     
   

0713

33

   

--parastās (Kidney) pupiņas, tai skaitā baltās pupiņas (Phaseolus vulgaris):

                           
 

Sp. esoš.

0713

33

10

0

---sējai

-

20

15

                     
 

1.lasīj.

         

-

20

10

                     
 

Sp. esoš.

0713

33

90

0

---pārējās

-

20

15

                     
 

1.lasīj.

         

-

20

10

                     
 

Sp. esoš.

0713

40

00

0

-lēcas

-

20

15

                     
 

1.lasīj.

         

-

20

10

                     

 

8.GRUPA

PĀRTIKAS AUGĻI UN RIEKSTI; CITRUSAUGĻU UN ĶIRBJAUGU MIZAS

             

Papild-

Pamat-

MFN likme

 
   

Kods

Apraksts

mērvie-

likme

1998.

1999.

2000.

2001

2002

2003.

2004.

2005.

2006.

2007.

2008.

 
             

nība

%

                       
   

0804

     

Dateles, vīģes, ananasi, avokado, guavas, mango un mangostāni, svaigi vai žāvēti:

                           
   

0804

40

   

-avokado:

                           
 

Sp. esoš.

0804

40

20

0

--no 1.janvāra līdz 31.maijam

-

1

0.5

                     
 

1.lasīj.

         

-

1

0

                     
 

Sp. esoš.

0804

40

90

0

--no 1.jūnija līdz 30.novembrim

-

1

0.5

                     
 

1.lasīj.

         

-

1

0

                     
 

Sp. esoš.

0804

40

95

0

--no 1.decembra līdz 31.decembrim

-

1

0.5

                     
 

1.lasīj.

         

-

1

0

                     
 

Sp. esoš.

0804

50

00

0

-guavas, mango un mangostāni

-

1

0.5

                     
 

1.lasīj.

         

-

1

0

                     
   

0805

     

Citrusaugļi, svaigi vai žāvēti:

                           
   

0805

30

   

-citroni (Citrus limon, Citrus limonum) un laimi (Citrus aurantifolia):

                           
 

Sp. esoš.

0805

30

10

0

--citroni (Citrus limon, Citrus limonum)

-

1

0.5

                     
 

1.lasīj.

         

-

1

0

                     
 

Sp. esoš.

0805

30

90

0

--laimi (Citrus aurantifolia)

-

1

0.5

                     
 

1.lasīj.

         

-

1

0

                     
   

0808

     

Āboli, bumbieri un cidonijas, svaigi:

                           
   

0808

10

   

-āboli:

                           
 

Sp. esoš.

0808

10

20

1

----no 1. janvāra līdz 31. janvārim

-

20

15

                     
 

1.lasīj.

         

-

20

5

                     
 

Sp. esoš.

0808

10

50

1

----no 1. janvāra līdz 31. janvārim

-

20

15

                     
 

1.lasīj.

         

-

20

5

                     
 

Sp. esoš.

0808

10

90

1

----no 1. janvāra līdz 31. janvārim

-

20

15

                     
 

1.lasīj.

         

-

20

5

                     
   

0810

     

Pārējie augļi, svaigi:

                           
   

0810

50

   

-kivi:

                           
 

Sp. esoš.

0810

50

10

0

--no 1. janvāra līdz 14. maijam

-

1

0.5

                     
 

1.lasīj.

         

-

1

0

                     
 

Sp. esoš.

0810

50

20

0

--no 15. maija līdz 15. novembram

-

1

0.5

                     
 

1.lasīj.

         

-

1

0

                     
 

Sp. esoš.

0810

50

30

0

--no 16. novembra līdz 31. decembrim

-

1

0.5

                     
 

1.lasīj.

         

-

1

0

                     

 

10.GRUPA

GRAUDAUGU KULTŪRAS

   

Priekšlikums

Komisijas attieksme

23

 

Deputāti A.Kalniņš, L.Bojārs, A.Barča, A.Mūrniece, J.Čevers

Izmainīt ievedmuitas likmes šādām pozīcijām

 
             

Papild-

Pamat-

MFN likme

 
   

Kods

Apraksts

mērvie-

likme

1998.

1999.

2000.

2001

2002

2003.

2004.

2005.

2006.

2007.

2008.

 
             

nība

%

                       
   

1001

     

Kvieši un kviešu un rudzu maisījums:

                         

Atbalstīt

23.1

Sp. esoš.

1001

10

00

0

-cietie kvieši

-

25

25

                   

23.1 līdz

 

1.lasīj.

         

-

25

20

                   

23.8

 

Priekšlik.

         

-

25

25

                   

priekš-

   

1001

90

   

-pārējie:

                         

likumus

23.2

Sp. esoš.

1001

90

10

0

--plēkšņu kvieši sējai

-

25

25

                     
 

1.lasīj.

         

-

25

20

                     
 

Priekšlik.

         

-

25

25

                     

23.3

Sp. esoš.

1001

90

91

9

----pārējie

-

25

25

                     
 

1.lasīj.

         

-

25

20

                     
 

Priekšlik.

         

-

25

25

                     

23.4

Sp. esoš.

1001

90

99

0

---pārējie

-

25

25

                     
 

1.lasīj.

         

-

25

20

                     
 

Priekšlik.

         

-

25

25

                     

23.5

Sp. esoš.

1002

00

00

9

-pārējie

-

75

75

                     
 

1.lasīj.

         

-

75

35

                     
 

Priekšlik.

         

-

75

50

                     
   

1003

00

   

Mieži:

                           

23.6

Sp. esoš.

1003

00

10

9

--pārējās

-

75

75

                     
 

1.lasīj.

         

-

75

35

                     
 

Priekšlik.

         

-

75

50

                     

23.7

Sp. esoš.

1003

00

90

0

-pārējie

-

75

75

                     
 

1.lasīj.

         

-

75

35

                     
 

Priekšlik.

         

-

75

50

                     

23.8

Sp. esoš.

1004

00

00

9

-pārējās

-

75

75

                     
 

1.lasīj.

         

-

75

35

                     
 

Priekšlik.

         

-

75

50

                     
   

1008

     

Griķu, prosas un Kanāriju miežubrāļa sēklas; pārējie graudaugi:

                           
   

1008

90

   

-pārējie graudaugi:

                           
 

Sp. esoš.

1008

90

90

0

--pārējie

-

75

75

                     
 

1.lasīj.

         

-

75

50

                     
 

Sp. esoš.

1008

90

90

0.

--Savvaļas rīsi, Zizania aquatica graudi, kas paredzēti lietošanai uzturā

-

                         
 

1.lasīj.

         

-

75

10

                     

11.GRUPA

MILTRŪPNIECĪBAS PRODUKCIJA; IESALS, CIETE, INULĪNS, KVIEŠU LIPEKLIS

   

Priekšlikums

Komisijas attieksme

24.

 

Deputāti A.Kalniņš, L.Bojārs, A.Barča, A.Mūrniece, J.Čevers

Izmainīt ievedmuitas likmes šādām pozīcijām

 
             

Papild-

Pamat-

MFN likme

 
   

Kods

Apraksts

mērvie-

likme

1998.

1999.

2000.

2001

2002

2003.

2004.

2005.

2006.

2007.

2008.

 
             

nība

%

                       
   

1101

00

   

Kviešu vai kviešu un rudzu maisījuma milti:

                           
   

1101

00

   

-kviešu milti:

                         

Atbalstīt

24.1

Sp. esoš.

1101

00

15

0

--no mīkstajiem un plēkšņu kviešiem

-

75

75

                   

24.1, 24.2

 

1.lasīj.

         

-

75

35

                   

priekš-

 

Priekšlik.

         

-

75

55

                   

likumus

24.2

Sp. esoš.

1101

00

90

0

-kviešu un rudzu maisījuma milti

-

75

75

                     
 

1.lasīj.

         

-

75

35

                     
 

Priekšlik.

         

-

75

55

                     
   

1102

     

Graudaugu milti, izņemot kviešu vai kviešu un rudzu maisījuma miltus:

                           
 

Sp. esoš.

1102

10

00

0

-rudzu milti

-

75

75

                     
 

1.lasīj.

         

-

75

50

                     
   

1102

90

   

-pārējie:

                           
 

Sp. esoš.

1102

90

10

0

--miežu milti

-

75

75

                     
 

1.lasīj.

         

-

75

50

                     
 

Sp. esoš.

1102

90

30

0

--auzu milti

-

75

75

                     
 

1.lasīj.

         

-

75

50

                     
 

Sp. esoš.

1102

90

90

0

--pārējie

-

75

75

                     
 

1.lasīj.

         

-

75

50

                     
   

1103

     

Graudu putraimi, milti un granulas:

                           
   

1103

     

-putraimi un milti:

                           
   

1103

11

   

--kviešu:

                           
 

Sp. esoš.

1103

11

10

0

---no cietajiem kviešiem

-

75

75

                     
 

1.lasīj.

         

-

75

50

                     
 

Sp. esoš.

1103

11

90

0

---no mīkstajiem un plēkšņu kviešiem

-

75

75

                     
 

1.lasīj.

         

-

75

50

                     
 

Sp. esoš.

1103

12

00

0

--auzu

-

75

75

                     
 

1.lasīj.

         

-

75

50

                     
   

1103

19

   

--pārējo graudaugu:

                           
 

Sp. esoš.

1103

19

10

0

---rudzu

-

75

75

                     
 

1.lasīj.

         

-

75

50

                     
 

Sp. esoš.

1103

19

30

0

---miežu

-

75

75

                     
 

1.lasīj.

         

-

75

50

                     
 

Sp. esoš.

1103

19

90

0

---pārējie

-

75

75

                     
 

1.lasīj.

         

-

75

50

                     
 

Sp. esoš.

1103

21

00

0

--kviešu

-

75

75

                     
 

1.lasīj.

         

-

75

50

                     
   

1103

29

   

--pārējo graudaugu:

                           
 

Sp. esoš.

1103

29

10

0

---rudzu

-

75

75

                     
 

1.lasīj.

         

-

75

50

                     
 

Sp. esoš.

1103

29

20

0

---miežu

-

75

75

                     
 

1.lasīj.

         

-

75

50

                     
 

Sp. esoš.

1103

29

30

0

---auzu

-

75

75

                     
 

1.lasīj.

         

-

75

50

                     
 

Sp. esoš.

1103

29

90

0

---pārējie

-

75

75

                     
 

1.lasīj.

         

-

75

50

                     
   

1104

     

Graudi, kas apstrādāti citādā veidā (piemēram, izkulti, sasmalcināti, saspiesti, slīpēti un pulēti)

                           
   

1104

     

-sasmalcināti graudi vai graudi pārslu veidā:

                           
   

1104

11

   

--miežu:

                           
 

Sp. esoš.

1104

11

10

0

---sasmalcināti

-

75

75

                     
 

1.lasīj.

         

-

75

50

                     
 

Sp. esoš.

1104

11

90

0

---saspiesti

-

75

75

                     
 

1.lasīj.

         

-

75

50

                     
   

1104

12

   

--auzu:

                           
 

Sp. esoš.

1104

12

10

0

---sasmalcināti

-

75

75

                     
 

1.lasīj.

         

-

75

50

                     
 

Sp. esoš.

1104

12

90

0

---saspiesti

-

75

75

                     
 

1.lasīj.

         

-

75

50

                     
   

1104

19

   

--pārējo graudaugu:

                           
 

Sp. esoš.

1104

19

10

0

---kviešu

-

75

75

                     
 

1.lasīj.

         

-

75

50

                     
 

Sp. esoš.

1104

19

30

0

---rudzu

-

75

75

                     
 

1.lasīj.

         

-

75

50

                     
 

Sp. esoš.

1104

19

99

0

----pārējie

-

75

75

                     
 

1.lasīj.

         

-

75

50

                     
   

1104

21

   

--miežu:

                           
 

Sp. esoš.

1104

21

10

0

---ar atdalītu sēklapvalku

-

75

75

                     
 

1.lasīj.

         

-

75

50

                     
 

Sp. esoš.

1104

21

30

0

---ar atdalītu sēklapvalku un pulēti vai drupināti (''Gruetze'' vai ''grutten'')

-

75

75

                     
 

1.lasīj.

         

-

75

50

                     
 

Sp. esoš.

1104

21

50

0

---sasmalcināti

-

75

75

                &nb sp;    
 

1.lasīj.

         

-

75

50

                     
 

Sp. esoš.

1104

21

90

0

---bez pārstrādes, izņemot drupināšanu

-

75

75

                     
 

1.lasīj.

         

-

75

50

                     
 

Sp. esoš.

1104

21

99

0

---pārējie

-

75

75

                     
 

1.lasīj.

         

-

75

50

                     
   

1104

22

   

--auzu:

                           
 

Sp. esoš.

1104

22

20

0

---ar atdalītu sēklapvalku

-

75

75

                     
 

1.lasīj.

         

-

75

50

                     
 

Sp. esoš.

1104

22

30

0

---ar atdalītu sēklapvalku un pulēti vai drupināti (''Gruetze'' vai ''grutten'')

-

75

75

                     
 

1.lasīj.

         

-

75

50

                     
 

Sp. esoš.

1104

22

50

0

---sasmalcināti

-

75

75

                     
 

1.lasīj.

         

-

75

50

                     
 

Sp. esoš.

1104

22

90

0

---bez pārstrādes, izņemot drupināšanu

-

75

75

                     
 

1.lasīj.

         

-

75

50

                     
 

Sp. esoš.

1104

22

98

0

---pārējie

-

75

75

                     
 

1.lasīj.

         

-

75

50

                     
   

1104

23

   

--kukurūzas:

                           
 

Sp. esoš.

1104

23

30

0

---sasmalcināti

-

75

75

                     
 

1.lasīj.

         

-

75

50

                     
 

Sp. esoš.

1104

23

90

0

---bez pārstrādes, izņemot drupināšanu

-

75

75

                     
 

1.lasīj.

         

-

75

50

                     
 

Sp. esoš.

1104

23

99

0

---pārējie

-

75

75

                     
 

1.lasīj.

         

-

75

50

                     
   

1104

29

   

--pārējo graudaugu:

                           
   

1104

29

   

---ar atdalītu sēklapvalku, pulēti vai nepulēti, drupināti vai nedrupināti:

                           
 

Sp. esoš.

1104

29

11

0

----kviešu

-

75

75

                     
 

1.lasīj.

         

-

75

50

                     
 

Sp. esoš.

1104

29

15

0

----rudzu

-

75

75

                     
 

1.lasīj.

         

-

75

50

                     
 

Sp. esoš.

1104

29

19

0

----pārējie

-

75

75

                     
 

1.lasīj.

         

-

75

50

                     
 

Sp. esoš.

1104

29

31

0

----kviešu

-

75

75

                     
 

1.lasīj.

         

-

75

50

                     
 

Sp. esoš.

1104

29

35

0

----rudzu

-

75

75

                     
 

1.lasīj.

         

-

< P ALIGN="CENTER">75

50

                     
 

Sp. esoš.

1104

29

39

0

----pārējie

-

75

75

                     
 

1.lasīj.

         

-

75

50

                     
 

Sp. esoš.

1104

29

51

0

----kviešu

-

75

75

                     
 

1.lasīj.

         

-

75

50

                     
 

Sp. esoš.

1104

29

55

0

----rudzu

-

75

75

                     
 

1.lasīj.

         

-

75

50

                     
 

Sp. esoš.

1104

29

59

0

----pārējie

-

75

75

                     
 

1.lasīj.

         

-

75

50

                     
 

Sp. esoš.

1104

29

81

0

----kviešu

-

75

75

                     
 

1.lasīj.

         

-

75

50

                     
 

Sp. esoš.

1104

29

85

0

----rudzu

-

75

75

                     
 

1.lasīj.

         

-

75

50

                     
 

Sp. esoš.

1104

29

89

0

----pārējie

-

75

75

                     
 

1.lasīj.

         

-

75

50

                     
   

1104

30

   

-graudaugu dīgļi, veseli, sasmalcināti, pārslu veidā vai samalti

                           
 

Sp. esoš.

1104

30

10

0

--kviešu

-

75

75

                     
 

1.lasīj.

         

-

75

50

                     
 

Sp. esoš.

1104

30

90

0

--citu graudaugu

-

75

75

                     
 

1.lasīj.

         

-

75

50

                     
 

Sp. esoš.

1105

10

00

0

-milti, rupja maluma milti un pulveri

-

75

75

                     
 

1.lasīj.

         

-

75

50

                     
 

Sp. esoš.

1105

20

00

0

-pārslas, granulas un zirnīši

-

75

75

                     
 

1.lasīj.

         

-

75

50

                     
   

1106

     

Milti, rupja maluma milti un pulveri no pākšaugu dārzeņiem, kas minēti 0713. preču pozīcijā, no sāgo

                           
 

Sp. esoš.

1106

10

00

0

-no žāvētiem pākšaugu dārzeņiem, kas minēti 0713. preču pozīcijā

-

75

75

                     
 

1.lasīj.

         

-

75

50

                     
   

1106

20

   

-no sāgo palmas serdes vai sakņaugiem un bumbuļaugiem, kas minēti 0714. preču pozīcijā:

                           
 

Sp. esoš.

1106

20

10

0

--denaturēti

-

75

75

                     
 

1.lasīj.

         

-

75

50

                     
 

Sp. esoš.

1106

20

90

0

--pārējie

 

75

75

                     
 

1.lasīj.

           

75

50

                     
   

1106

30

   

-no produktiem, kas minēti 8.grupā:

                           
 

Sp. esoš.

1106

30

10

0

--no banāniem

-

75

75

                     
 

1.lasīj.

         

-

75

50

                     
 

Sp. esoš.

1106

30

90

0

--pārējie

-

75

75

                     
 

1.lasīj.

         

-

75

50

                     

12.GRUPA

EĻĻAS AUGU SĒKLAS UN AUGĻI, DAŽĀDI GRAUDI, SĒKLAS UN AUGĻI; AUGI RŪPNIECĪBAS UN MEDICĪNAS VAJADZĪBĀM; SALMI UN LOPBARĪBA

             

Papild-

Pamat-

MFN likme

 
   

Kods

Apraksts

mērvie-

likme

1998.

1999.

2000.

2001

2002

2003.

2004.

2005.

2006.

2007.

2008.

 
             

nība

%

                       
   

1209

     

Sēklas, augļi un sporas sējai:

                           
   

1209

     

-biešu sēklas:

                           
   

1209

22

   

--āboliņa (Trifolium spp.) sēklas:

                           
 

Sp. esoš.

1209

22

10

9

----pārējās

-

75

75

                     
 

1.lasīj.

         

-

75

50

                     
 

Sp. esoš.

1209

22

80

9

----pārējās

-

75

75

                     
 

1.lasīj.

         

-

75

50

                     
   

1209

23

   

--auzeņu sēklas:

                           
 

Sp. esoš.

1209

23

11

0

---pļavas auzenes (Festuca pratensis Huds.) sēklas

-

75

75

                     
 

1.lasīj.

         

-

75

50

                     
 

Sp. esoš.

1209

23

15

9

----pārējās

-

75

75

                     
 

1.lasīj.

         

-

75

50

                     
 

Sp. esoš.

1209

23

80

0

---pārējās

-

75

75

                     
 

1.lasīj.

         

-

75

50

                     
 

Sp. esoš.

1209

24

00

9

---pārējās

-

75

75

                     
 

1.lasīj.

         

-

75

50

                     
   

1209

25

   

--aireņu (Lolium multiflorum Lam., Lolium perenne L.) sēklas:

                           
 

Sp. esoš.

1209

25

10

9

----pārējās

-

75

75

                     
 

1.lasīj.

         

-

75

50

                     
 

Sp. esoš.

1209

25

90

9

----pārējās

-

75

75

                     
 

1.lasīj.

         

-

75

50

                     
 

Sp. esoš.

1209

26

00

9

---pārējās

-

75

75

                     
 

1.lasīj.

         

-

75

50

                     
   

1209

29

   

--pārējo:

                           
 

Sp. esoš.

1209

29

10

9

----pārējās

-

75

75

                     
 

1.lasīj.

         

-

75

50

                     
 

Sp. esoš.

1209

29

80

9

----pārējās

-

75

75

                     
 

1.lasīj.

         

-

75

50

                     

16. GRUPA

GAĻAS, ZIVJU VAI VĒŽVEIDĪGO, MOLUSKU VAI PĀRĒJO ŪDENS BEZMUGURKAULNIEKU IZSTRĀDĀJUMI

   

Priekšlikums

Komisijas attieksme

25.

 

Deputāti A.Kalniņš, L.Bojārs, A.Barča, A.Mūrniece, J.Čevers

Izmainīt ievedmuitas likmes šādām pozīcijām

 
             

Papild-

Pamat-

MFN likme

 
   

Kods

Apraksts

mērvie-

likme

1998.

1999.

2000.

2001

2002

2003.

2004.

2005.

2006.

2007.

2008.

 
             

nība

%

                       
   

1601

00

   

Desas un līdzīgi produkti no gaļas, gaļas subproduktiem vai asinīm

                           

25.1

Sp. esoš.

1601

00

10

0

-no aknām

-

55

45

                   

Atbalstīt

 

1.lasīj.

         

-

55

30

                   

25.1 līdz

 

Priekšlik.

         

-

55

45

43.4

41.8

40.2

38.6

37

35.4

33.8

32.2

30

 

25.14

25.2

Sp. esoš.

1601

00

91

0

--desas, sausās vai uzziešanai, nevārītas

-

55

45

                   

priekš-likumus

 

1.lasīj.

         

-

55

30

                     
 

Priekšlik.

         

-

55

45

43.4

41.8

40.2

38.6

37

35.4

33.8

32.2

30

   

25.3

Sp. esoš.

1601

00

99

0

--pārējie

-

55

45

                     
 

1.lasīj.

         

-

55

30

                     
 

Priekšlik.

         

-

55

45

43.4

41.8

40.2

38.6

37

35.4

33.8

32.2

30

   
   

1602

     

Pārējie gatavie izstrādājumi vai konservi no gaļas, gaļas subproduktiem vai asinīm:

                           
   

1602

41

   

--no šķiņķa un tā izcirtņiem:

                           

 

25.4

Sp. esoš.

1602

41

10

0

---no mājas šķirņu cūkas

-

55

45

                     
 

1.lasīj.

         

-

55

30

                     
 

Priekšlik.

         

-

55

45

44

43

42

41

40

39

38

37

36

   

25.5

Sp. esoš.

1602

41

90

0

---pārējās

-

55

45

                     
 

1.lasīj.

         

-

55

30

                     
 

Priekšlik.

         

-

55

45

44

43

42

41

40

39

38

37

36

   
   

1602

42

   

--no lāpstiņas un tās izcirtņiem:

                           

25.6

Sp. esoš.

1602

42

10

0

---no mājas šķirņu cūkas

-

55

45

                     
 

1.lasīj.

         

-

55

30

                     
 

Priekšlik.

         

-

55

45

44

43

42

41

40

39

38

37

36

   

25.7

Sp. esoš.

1602

42

90

0

---pārējās

-

55

45

                     
 

1.lasīj.

         

-

55

30

                     
 

Priekšlik.

         

-

55

45

44

43

42

41

40

39

38

37

36

   
   

1602

49

   

--pārējie, ieskaitot maisījumus:

                           
   

1602

49

   

---no mājas šķirņu cūkas:

                           
   

1602

49

   

----kas satur 80% vai vairāk jebkura veida gaļas vai gaļas subproduktu

                           

25.8

Sp. esoš.

1602

49

11

0

-----filejas gabali (izņemot kakla gabalus) un to daļas, ieskaitot filejas gabalu vai šķiņķa maisījumus

-

55

45

                     
 

1.lasīj.

         

-

55

30

                     
 

Priekšlik.

         

-

55

45

44

43

42

41

40

39

38

37

36

   

25.9

Sp. esoš.

1602

49

13

0

-----kakla gabali un to daļas, ieskaitot kakla un lāpstiņu gabalu maisījumus

-

55

45

                     
 

1.lasīj.

         

-

55

30

                     
 

Priekšlik.

         

-

55

45

44

43

42

41

40

39

38

37

36

   

25.10

Sp. esoš.

1602

49

15

0

-----pārējie maisījumi, kas satur šķiņķi (kājas), lāpstiņu, filejas gabalus vai kakla gabalus un to daļas

-

55

45

                     
 

1.lasīj.

         

-

55

30

                     
 

Priekšlik.

         

-

55

45

44

43

42

41

40

39

38

37

36

   

25.11

Sp. esoš.

1602

49

19

0

-----pārējie

-

55

45

                     
 

1.lasīj.

         

-

55

30

                     
 

Priekšlik.

         

-

55

45

44

43

42

41

40

39

38

37

36

   

25.12

Sp. esoš.

1602

49

30

0

----kas satur 40% vai vairāk, bet mazāk nekā 80% jebkura veida gaļas vai subproduktu, ieskaitot jebkura veida taukus

-

55

45

                     
 

1.lasīj.

         

-

55

30

                     
 

Priekšlik.

         

-

55

45

44

43

42

41

40

39

38

37

36

   

 

25.13

Sp. esoš.

1602

49

50

0

----kas satur mazāk nekā 40% jebkura veida gaļas vai gaļas subproduktu, ieskaitot jebkura veida taukus

-

55

45

                     
 

1.lasīj.

         

-

55

30

                     
 

Priekšlik.

         

-

55

45

44

43

42

41

40

39

38

37

36

   

25.14

Sp. esoš.

1602

49

90

0

---pārējie

-

55

45

                     
 

1.lasīj.

         

-

55

30

                     
 

Priekšlik.

         

-

55

45

44

43

42

41

40

39

38

37

36

   
   

1602

50

   

-no liellopu gaļas:

                           
 

Sp. esoš.

1602

50

10

0

--nevārīti; sagatavotas gaļas vai subproduktu un nevārītas gaļas vai subproduktu maisījumi

-

55

45

                     
 

1.lasīj.

         

-

55

45

44

43

42

41

40

39

38

37

36

   
 

Sp. esoš.

1602

50

31

0

----sālīta liellopu gaļa

-

55

45

                     
 

1.lasīj.

         

-

55

45

41

37

33

30

             
 

Sp. esoš.

1602

50

39

0

----pārējie

-

55

45

                     
 

1.lasīj.

         

-

55

45

44

43

42

41

40

39

38

37

36

   
 

Sp. esoš.

1602

50

80

0

---pārējie

-

55

45

                     
 

1.lasīj.

         

-

55

45

41

37

33

30

             

17. G R U P A

CUKURS UN KONDITOREJAS IZSTRĀDĀJUMI NO CUKURA

   

Priekšlikums

Komisijas attieksme

26.

 

Deputāti A.Kalniņš, L.Bojārs, A.Barča, A.Mūrniece, J.Čevers

Izmainīt ievedmuitas likmes šādām pozīcijām

 
             

Papild-

Pamat-

MFN likme

 
   

Kods

Apraksts

mērvie-

likme

1998.

1999.

2000.

2001

2002

2003.

2004.

2005.

2006.

2007.

2008.

 
             

nība

%

                       
   

1701

     

[Cukur]niedru vai [cukur]biešu cukurs un ķīmiski tīra saharoze, cietā stāvoklī:

                         

Atbalstīt

26.1, 26.2

   

1701

     

-jēlcukurs bez aromātiskām vai krāsojošām piedevām:

                         

priekš-likumus

   

1701

11

   

--[cukur]niedru cukurs:

                           
 

Sp. esoš.

1701

11

10

1

---cukurbiešu jēlcukurs, kas domāts tālākai pārstrādāšanai

-

                         
 

1.lasīj.

         

-

0

0

                     
 

Sp. esoš.

1701

11

10

9

---pārējais

-

                         
 

1.lasīj.

         

-

Ls0,12

Ls0,12

                     
   

1704

     

Konditorejas izstrādājumi no cukura (ieskaitot balto šokolādi) bez kakao piedevas:

                           
   

1704

10

   

-košļājamā gumija ar vai bez cukura pārklājuma:

                           
   

1704

10

   

--kas satur mazāk nekā 60% saharozes (ieskaitot invertcukuru, kas izteikts kā saharoze):

                           
 

Sp. esoš.

1704

10

11

0

---košļājamā gumija plāksnītēs

-

20

15

                     
 

1.lasīj.

         

-

20

7

                     
 

Sp. esoš.

1704

10

19

0

---pārējā

-

20

15

                     
 

1.lasīj.

         

-

20

7

                     
 

Sp. esoš.

1704

10

91

0

---košļājamā gumija plāksnītēs

-

20

15

                     
 

1.lasīj.

         

-

20

7

                     
 

Sp. esoš.

1704

10

99

0

---pārējā

-

20

15

                     
 

1.lasīj.

         

-

20

7

                     
   

1704

90

   

-pārējie:

                           
 

Sp. esoš.

1704

90

10

0

--lakricu ekstrakts, kas satur vairāk nekā 10% saharozes, bet bez citām piedevām

-

20

15

                     
 

1.lasīj.

         

-

20

10

                     
 

Sp. esoš.

1704

90

30

0

--baltā šokolāde

-

20

15

                     
 

1.lasīj.

         

-

20

10

                     
 

Sp. esoš.

1704

90

51

0

---konditorejas masas, ieskaitot marcipānu, iesaiņojumā ar neto masu 1 kg vai vairāk

-

20

15

                     
 

1.lasīj.

         

-

20

10

                     
 

Sp. esoš.

1704

90

61

0

---ar cukuru pārklātas (apgrauzdētas) preces

-

20

15

                     
 

1.lasīj.

         

-

20

10

                     
 

Sp. esoš.

1704

90

65

0

----konditorejas izstrādājumi košļājamās gumijas un želejas veidā, ieskaitot augļu konditorejas masu cukura konfekšu veidā

-

20

15

                     
 

1.lasīj.

         

-

20

10

                     

26.1

Sp. esoš.

1704

90

71

0

----vārītas konfektes, ar pildījumu vai bez pildījuma

-

20

15

                     
 

1.lasīj.

         

-

20

10

                     
 

Priekšlik.

         

-

20

15

                     

26.2

Sp. esoš.

1704

90

75

0

----īrisi, karameles un līdzīgas konfektes

-

20

15

                     
 

1.lasīj.

         

-

20

10

                     
 

Priekšlik.

         

-

20

15

                     
 

Sp. esoš.

1704

90

81

0

-----presētas tabletes

-

20

15

                     
 

1.lasīj.

         

-

20

10

                     
 

Sp. esoš.

1704

90

99

0

-----pārējie

-

20

15

                     
 

1.lasīj.

         

-

20

10

                     

 

19. G R U P A

GRAUDAUGU, MILTU, CIETES VAI PIENA IZSTRĀDĀJUMI; MILTU KONDITOREJAS IZSTRĀDĀJUMI

             

Papild-

Pamat-

MFN likme

 
   

Kods

Apraksts

mērvie-

likme

1998.

1999.

2000.

2001

2002

2003.

2004.

2005.

2006.

2007.

2008.

 
             

nība

%

                       
   

1902

     

Makaronu izstrādājumi, vārīti vai nevārīti, ar pildījumu (ar gaļu vai citiem produktiem) vai bez tā,

                           
   

1902

     

-nevārīti makaronu izstrādājumi, bez pildījuma vai sagatavoti ar citu paņēmienu:

                           
 

Sp. esoš.

1902

11

00

0

--ar olu piedevu

-

20

15

                     
 

1.lasīj.

         

-

20

12

                     
   

1902

19

   

--pārējie:

                           
 

Sp. esoš.

1902

19

10

0

---bez kviešu miltu vai rupja maluma miltu piedevas

-

20

15

                     
 

1.lasīj.

         

-

20

12

                     
 

Sp. esoš.

1902

19

90

0

---pārējie

-

20

15

                     
 

1.lasīj.

         

-

20

12

                     
   

1902

20

   

-makaronu izstrādājumi ar pildījumu, vārīti vai nevārīti, vai sagatavoti ar citu paņēmienu:

                           
 

Sp. esoš.

1902

20

10

0

--kas satur vairāk nekā 20% zivju, vēžveidīgo, molusku vai citu ūdens bezmugurkaulnieku

-

20

15

                     
 

1.lasīj.

         

-

20

12

                     
 

Sp. esoš.

1902

20

30

0

--kas satur vairāk nekā 20% desu un līdzīgu produktu, gaļas un jebkura veida gaļas subproduktu, ieskaitot jebkura veida taukus

-

20

15

                     
 

1.lasīj.

         

-

20

12

                     
 

Sp. esoš.

1902

20

91

0

---vārīti

-

20

15

                     
 

1.lasīj.

         

-

20

12

                     
 

Sp. esoš.

1902

20

99

0

---pārējie

-

20

15

                     
 

1.lasīj.

         

-

20

12

                     
   

1902

30

   

-pārējie makaronu izstrādājumi:

                           
 

Sp. esoš.

1902

30

10

0

--kaltēti

-

20

15

                     
 

1.lasīj.

         

-

20

12

                     
 

Sp. esoš.

1902

30

90

0

--pārējie

-

20

15

                     
 

1.lasīj.

         

-

20

12

                     
   

1902

40

   

-kuskusmakaroni:

                           
 

Sp. esoš.

1902

40

10

0

--nesagatavoti

-

20

15

                     
 

1.lasīj.

         

-

20

12

                     
 

Sp. esoš.

1902

40

90

0

--pārējie

-

20

15

                     
 

1.lasīj.

         

-

20

12

                     
   

1905

     

Maizes, miltu izstrādājumi, kūkas, cepumi un pārējie konditorejas izstrādājumi ar vai bez kakao piedevām

                           
   

1905

30

   

-saldie cepumi; vafeles:

                           
   

1905

30

   

--pilnīgi vai daļēji pārlieti ar šokolādi vai ar citiem izstrādājumiem, ar šokolādes piedevu:

                           
   

1905

30

99

0

---pārējās:

                           
 

Sp. esoš.

1905

30

99

1

----- vafeļu konuss ar svaru no 10-15g, kas satur cukuru ne mazāk kā 25%

-

                         
 

1.lasīj.

         

-

0

0

                     
 

Sp. esoš.

1905

30

99

9

----- pārējie

-

                         
 

1.lasīj.

         

-

35

35

                     
   

1905

90

   

-pārējie:

                           
 

Sp. esoš.

1905

90

90

0.

----pārējie

-

                         
 

1.lasīj.

         

-

35

35

                     
 

Sp. esoš.

1905

90

90

0.

----kukurūzas čipsi, kraukšķīgi uzkožamie, kas veidoti no kukurūzas (graudu) mīkstuma mīklas ar aramatizatoriem, gatavi lietošanai

-

                         
 

1.lasīj.

         

-

35

20

                     

 

20. G R U P A

DĀRZEŅU, AUGĻU, RIEKSTU VAI CITU AUGU DAĻU IZSTRĀDĀJUMI

             

Papild-

Pamat-

MFN likme

 
   

Kods

Apraksts

mērvie-

likme

1998.

1999.

2000.

2001

2002

2003.

2004.

2005.

2006.

2007.

2008.

 
             

nība

%

                       
 

Sp. esoš.

2005

80

00

0

-saldā kukurūza (Zea mays var. saccharata)

-

20

15

                     
 

1.lasīj.

         

-

20

12

                     
   

2008

     

Augļi, rieksti un pārējās augu ēdamās daļas, kas citur nav minētas, sagatavotas vai konservētas ar c

                           
   

2008

     

-rieksti, zemesrieksti un pārējās sēklas, sajauktas vai nesajauktas kopā:

                           
   

2008

11

   

--zemesrieksti:

                           
 

Sp. esoš.

2008

11

10

0

---zemesriekstu sviests

-

20

15

                     
 

1.lasīj.

         

-

20

12

                     
 

Sp. esoš.

2008

11

92

0

-----grauzdēti

-

20

15

                     
 

1.lasīj.

         

-

20

12

                     
 

Sp. esoš.

2008

11

94

0

-----pārējie

-

20

15

                     
 

1.lasīj.

         

-

20

12

                     
 

Sp. esoš.

2008

11

96

0

-----grauzdēti

-

20

15

                     
 

1.lasīj.

         

-

20

12

                     
 

Sp. esoš.

2008

11

98

0

-----pārējie

-

20

15

                     
 

1.lasīj.

         

-

20

12

                     
   

2008

19

   

--pārējie, ieskaitot maisījumus:

                           
   

2008

19

   

---iesaiņojumā ar neto masu vairāk nekā 1 kg:

                           
 

Sp. esoš.

2008

19

11

0

----tropiskie rieksti; maisījumi, kuros tropisko riekstu un tropisko augļu saturs ir 50% vai vairāk

-

20

15

                     
 

1.lasīj.

         

-

20

12

                     
 

Sp. esoš.

2008

19

13

0

-----grauzdētas mandeles un pistācijas

-

20

15

                     
 

1.lasīj.

         

-

20

12

                     
 

Sp. esoš.

2008

19

19

0

-----pārējie

-

20

15

                     
 

1.lasīj.

         

-

20

12

                     
 

Sp. esoš.

2008

19

51

0

-----grauzdēti tropiskie rieksti

-

20

15

                     
 

1.lasīj.

         

-

20

12

                     
 

Sp. esoš.

2008

19

59

0

-----pārējie

-

20

15

                     
 

1.lasīj.

         

-

20

12

                     
 

Sp. esoš.

2008

19

93

0

------mandeles un pistācijas

-

20

15

                     
 

1.lasīj.

         

-

20

12

                     
 

Sp. esoš.

2008

19

95

0

------pārējie

-

20

15

                     
 

1.lasīj.

         

-

20

12

                     
 

Sp. esoš.

2008

19

99

0

-----pārējie

-

20

15

                     
 

1.lasīj.

         

-

20

12

                     
   

2009

     

Augļu sulas (ieskaitot vīnogu misu) un dārzeņu sulas, neraudzētas un bez spirta piedevas

                           
   

2009

     

-apelsīnu sula:

                           
   

2009

11

   

--saldēta:

                           
   

2009

11

   

---ar blīvumu vairāk nekā 1,33 g/cm3 pie 20 grādiem pēc C:

                           
 

Sp. esoš.

2009

11

19

0

----pārējā

-

20

15

                     
 

1.lasīj.

         

-

20

12

                     
 

Sp. esoš.

2009

11

91

9

-----pārējā

-

20

15

                     
 

1.lasīj.

         

-

20

12

                     
 

Sp. esoš.

2009

11

99

9

-----pārējā

-

20

15

                     
 

1.lasīj.

         

-

20

12

                     
   

2009

19

   

--pārējā:

                           
   

2009

19

   

---ar blīvumu vairāk nekā 1,33 g/cm3 pie 20 grādiem pēc C:

                           
 

Sp. esoš.

2009

19

11

0

----ar vērtību, kas nepārsniedz 30 ekijus par 100 kg neto masas

-

20

15

                     
 

1.lasīj.

         

-

20

12

                     
 

Sp. esoš.

2009

19

19

0

----pārējie

-

20

15

                     
 

1.lasīj.

         

-

20

12

                     
 

Sp. esoš.

2009

19

99

0

----pārējā

-

20

15

                     
 

1.lasīj.

         

-

20

12

                     
   

2009

20

   

-greipfrūtu sula:

                           
   

2009

20

   

--ar blīvumu vairāk nekā 1,33 g/cm3 pie 20 grādiem pēc C:

                           
 

Sp. esoš.

2009

20

19

0

---pārējā

-

20

15

                     
 

1.lasīj.

         

-

20

12

                     
 

Sp. esoš.

2009

20

91

9

----pārējā

-

20

15

                     
 

1.lasīj.

         

-

20

12

                     
 

Sp. esoš.

2009

20

99

9

----pārējā

-

20

15

                     
 

1.lasīj.

         

-

20

12

                     
   

2009

90

   

-sulu maisījumi:

                           
   

2009

90

   

--ar blīvumu vairāk nekā 1,33 g/cm3 20 grādos pēc C:

                           
   

2009

90

   

---ābolu un bumbieru sulu maisījumi:

                           
 

Sp. esoš.

2009

90

11

0

----ar vērtību, kas nepārsniedz 22 ekijus par 100 kg neto masas

-

20

15

                     
 

1.lasīj.

         

-

20

12

                     
 

Sp. esoš.

2009

90

19

0

----pārējie

-

20

15

                     
 

1.lasīj.

         

-

20

12

                     
 

Sp. esoš.

2009

90

21

0

----ar vērtību, kas nepārsniedz 30 ekijus par 100 kg neto masas

-

20

15

                     
 

1.lasīj.

         

-

20

12

                     
 

Sp. esoš.

2009

90

29

0

----pārējie

-

20

15

                     
 

1.lasīj.

         

-

20

12

                     
 

Sp. esoš.

2009

90

31

0

----ar vērtību, kas nepārsniedz 18 ekijus par 100 kg neto masas, un ar cukura piedevu vairāk nekā 30%

-

20

15

                     
 

1.lasīj.

         

-

20

12

                     
 

Sp. esoš.

2009

90

39

0

----pārējie

-

20

15

                     
 

1.lasīj.

         

-

20

12

                     
 

Sp. esoš.

2009

90

41

0

------ar cukura piedevu

-

20

15

                     
 

1.lasīj.

         

-

20

12

                     
 

Sp. esoš.

2009

90

49

0

------pārējie

-

20

15

                     
 

1.lasīj.

         

-

20

12

                     
 

Sp. esoš.

2009

90

51

0

------ar cukura piedevu

-

20

15

                     
 

1.lasīj.

         

-

20

12

                     
 

Sp. esoš.

2009

90

59

0

------pārējie

-

20

15

                     
 

1.lasīj.

         

-

20

12

                     
 

Sp. esoš.

2009

90

71

0

------ar cukura piedevu vairāk nekā 30%

-

20

15

                     
 

1.lasīj.

         

-

20

12

                     
 

Sp. esoš.

2009

90

73

9

-------pārējie

-

20

15

                     
 

1.lasīj.

         

-

20

12

                     
 

Sp. esoš.

2009

90

79

0

------bez cukura piedevas

-

20

15

                     
 

1.lasīj.

         

-

20

12

                     
 

Sp. esoš.

2009

90

92

0

------tropisko augļu sulu maisījumi

-

20

15

                     
 

1.lasīj.

         

-

20

12

                     
 

Sp. esoš.

2009

90

94

0

-------pārējie

-

20

15

                     
 

1.lasīj.

         

-

20

12

                     
 

Sp. esoš.

2009

90

95

9

--------pārējie

-

20

15

                     
 

1.lasīj.

         

-

20

12

                     
 

Sp. esoš.

2009

90

96

9

--------pārējie

-

20

15

                     
 

1.lasīj.

         

-

20

12

                     
 

Sp. esoš.

2009

90

97

0

-------tropisko augļu sulu maisījumi

-

20

15

                     
 

1.lasīj.

         

-

20

12

                     
 

Sp. esoš.

2009

90

98

0

-------pārējie

-

20

15

                     
 

1.lasīj.

         

-

20

12

                     

21. G R U P A

JAUKTI PĀRTIKAS PRODUKTI

             

Papild-

Pamat-

MFN likme

 
   

Kods

Apraksts

mērvie-

likme

1998.

1999.

2000.

2001

2002

2003.

2004.

2005.

2006.

2007.

2008.

 
             

nība

%

                       

 

 

2104

     

Gatavas zupas un buljoni, produkti to sagatavošanai; homogenizēti jaukti pārtikas produkti:

                           
   

2104

10

   

-gatavas zupas un buljoni, produkti to sagatavošanai:

                           
 

Sp. esoš.

2104

10

10

0

--sausie

-

20

15

                     
 

1.lasīj.

         

-

20

12

                     
 

Sp. esoš.

2104

10

90

0

--pārējie

-

20

15

                     
 

1.lasīj.

         

-

20

12

                     
   

2106

     

Pārtikas izstrādājumi, kas citur nav minēti:

                           
   

2106

90

   

-pārējie:

                           
 

Sp. esoš.

2106

90

20

0

--alkoholisku produktu maisījumi, izņemot aromātiskās vielas saturošus maisījumus dzērienu ražošanai

-

1

0.5

                     
 

1.lasīj.

         

-

1

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

0

       

 

22. G R U P A

BEZALKOHOLISKIE UN ALKOHOLISKIE DZĒRIENI UN ETIĶIS

<
   

Priekšlikums

Komisijas attieksme

27.

 

Finansu ministrs I.Godmanis

Izmainīt ievedmuitas likmes šādām pozīcijām

 
             

Papild-

Pamat-

MFN likme

 
   

Kods

Apraksts

mērvie-

likme

1998.

1999.

2000.

2001

2002

2003.

2004.

2005.

2006.

2007.

2008.

 
             

nība

%

                       
   

2201

10

   

-miner;alūdeņi un gāzētie ūdeņi:

                           
 

Sp. esoš.

2201

90

00

0

-pārējie

-

Ls0.03

Ls0.03

                   

Atbalstīt

 

1.lasīj.

         

-

15

15

                   

27.1 līdz

   

2202

     

Ūdeņi, ieskaitot minerālūdeņus un gāzētos ūdeņus ar cukura vai citu saldinātājvielu vai aromātisko vielu piedevu un pārējie bezalkoholiskie dzērieni, izņemot augļu vai dārzeņu sulas

                         

27.12

priekš-likumus

 

Sp. esoš.

2202

10

00

0

-ūdeņi, ieskaitot minerālūdeņus un gāzētos ūdeņus ar cukura vai citu saldinātājvielu vai aromātisko vielu piedevu

l

Ls0.03

Ls0.03

                     
 

1.lasīj.

         

l

10

10

                     
   

2202

90

   

-pārējie:

                           
 

Sp. esoš.

2202

90

10

0

--kas nesatur 0401.- 0404. preču pozīcijā minētos produktus vai taukus, kas iegūti no 0401.- 0404. preču pozīcijā minētajiem produktiem

l

Ls0.03

Ls0.03

                     
 

1.lasīj.

         

l

10

10

                     
 

Sp. esoš.

2202

90

91

0

---mazāk nekā 0,2%

l

Ls0.03

Ls0.03

                     
 

1.lasīj.

         

l

10

10

                     
 

Sp. esoš.

2202

90

95

0

---0,2% vai vairāk, bet mazāk nekā 2%

l

Ls0.03

Ls0.03

                     
 

1.lasīj.

         

l

5

5

                     
 

Sp. esoš.

2202

90

99

0

---2% vai vairāk

l

Ls0.03

Ls0.03

                     
 

1.lasīj.

         

l

5

5

                     
   

2203

00

   

Iesala alus:

                           
   

2203

00

   

-traukos ar 10 l vai mazāku tilpumu.

                           

27.1

Sp. esoš.

2203

00

01

1

---ar faktisko spirta tilpumkoncentrāciju ne vairāk kā 5,5%

l

Ls0.1

Ls0.1

                     
 

1.lasīj.

         

l

30

30

20

10

0

               
 

Priekšlik.

         

l

30

22

22

10.7

0

               

27.2

Sp. esoš.

2203

00

01

2

---ar faktisko spirta tilpumkoncentrāciju vairāk nekā 5,5%, bet ne vairāk kā 7%

l

Ls0.1

Ls0.1

                     
 

1.lasīj.

         

l

30

30

20

10

0

               
 

Priekšlik.

         

l

30

22

22

10.7

0

               

27.3

Sp. esoš.

2203

00

01

9

---pārējais

l

Ls0.1

Ls0.1

                     
 

1.lasīj.

         

l

30

30

20

10

0

               
 

Priekšlik.

         

l

30

22

22

10.7

0

               

27.4

Sp. esoš.

2203

00

09

1

---ar faktisko spirta tilpumkoncentrāciju ne vairāk kā 5,5%

l

Ls0.1

Ls0.1

                     
 

1.lasīj.

         

l

30

30

20

10

0

               
 

Priekšlik.

         

l

30

22

22

10.7

0

               

27.5

Sp. esoš.

2203

00

09

2

---ar faktisko spirta tilpumkoncentrāciju vairāk nekā 5,5%, bet ne vairāk kā 7%

l

Ls0.1

Ls0.1

                     
 

1.lasīj.

         

l

30

30

20

10

0

               
 

Priekšlik.

         

l

30

22

22

10.7

0

               

27.6

Sp. esoš.

2203

00

09

9

---pārējais

l

Ls0.1

Ls0.1

                     
 

1.lasīj.

         

l

25

25

16

8

0

               
 

Priekšlik.

         

l

25

22

22

10.7

0

               

27.7

Sp. esoš.

2203

00

10

1

---ar faktisko spirta tilpumkoncentrāciju ne vairāk kā 5,5%

l

Ls0.1

Ls0.1

                     
 

1.lasīj.

         

l

25

25

16

8

0

               
 

Priekšlik.

         

l

25

22

22

10.7

0

               

27.8

Sp. esoš.

2203

00

10

2

---ar faktisko spirta tilpumkoncentrāciju vairāk nekā 5,5%, bet ne vairāk kā 7%

l

Ls0.1

Ls0.1

                     
 

1.lasīj.

         

l

25

25

16

8

0

               
 

Priekšlik.

         

l

25

22

22

10.7

0

               

27.9

Sp. esoš.

2203

00

10

9

---pārējais

l

Ls0.1

Ls0.1

                     
 

1.lasīj.

         

l

25

25

16

8

0

               
 

Priekšlik.

         

l

25

22

22

10.7

0

               
   

2204

     

Dabiskie vīnogu vīni, ieskaitot spirtotus; vīnogu misa, izņemot 2009. preču pozīcijā minēto:

                           
   

2204

10

   

-dzirkstošie vīni:

                           
   

2204

10

   

--ar faktisko spirta tilpumkoncentrāciju ne mazāk kā 8, 5%:

                           
 

Sp. esoš.

2204

10

11

0

---šampanietis

l

Ls0.1

Ls0.1

                     
 

1.lasīj.

         

l

5

5

                     

27.10

Sp. esoš.

2204

10

19

0

---pārējie

l

Ls0.1

Ls0.1

                     
 

1.lasīj.

         

l

10

10

                     
 

Priekšlik.

         

l

15

10

                     

27.11

Sp. esoš.

2204

10

91

0

---Asti spumante

l

Ls0.1

Ls0.1

                     
 

1.lasīj.

         

l

10

10

                     
 

Priekšlik.

         

l

15

10

                     

27.12

Sp. esoš.

2204

10

99

0

---pārējie

l

Ls0.1

Ls0.1

                     
 

1.lasīj.

         

l

10

10

                     
 

Priekšlik.

         

l

15

10

                     
   

2204

30

   

-pārējās vīnogu misas:

                           
 

Sp. esoš.

2204

30

10

0

--rūgšanas procesā vai ar rūgšanu, pārtrauktu ar citu paņēmienu, nevis pievienojot spirtu

l

1

0.5

                     
 

1.lasīj.

         

l

0

0