Likumprojekts

Likumprojekts

Latvijas Nacionālās bibliotēkas būvniecības likums

1.pants. Šā likuma mērķis ir nodrošināt arhitekta G.Birkerta projektētās Latvijas Nacionālās bibliotēkas ēkas būvniecību kā Latvijas sabiedrībai prioritāru un nacionālas nozīmes celtni.

2.pants. Latvijas Nacionālās bibliotēkas ēka funkcionē kā sabiedrisks kultūras, izglītības, zinātnes un komunikāciju centrs. Tajā izvietojama bibliotēka, konferenču, izstāžu un lekciju telpas, Latvijas Zinātņu akadēmijas folkloras krātuve, kā arī laikmetīgās mākslas centrs.

3.pants. Latvijas Nacionālās bibliotēkas ēka būvējama par līdzekļiem, no kuriem valsts daļa ir līdz 50 % no kopējās projekta izmaksas, pārējo daļu veido pašvaldību finansējums, tehniskā palīdzība, dāvinājumi, fondu līdzekļi un citi finansēšanas avoti.

4.pants. Latvijas Nacionālā bibliotēka būvējama no 1999.gada līdz 2004.gadam atbilstoši šādam grafikam:

1) 1999.gadā - priekšprojekta sagatavošana un arhitektoniskā projekta precizēšana;

2) 2000.gadā - pilna projekta dokumentācijas izstrāde, būvfirmas (būvfirmu) izvēle un teritorijas sagatavošana;

3) no 2001.gada līdz 2003.gadam - būvniecība;

4) 2004.gadā - jaunās ēkas ekspluatācijas uzsākšana.

5.pants. Valsts pasūtītāja funkcijas veic Kultūras ministrija.

6.pants. Latvijas Nacionālās bibliotēkas ēkas projekta realizācijas koordināciju veic starpministriju vadības grupa, kuras sastāvu un kompetenci nosaka Ministru kabinets.