Likumprojekts otrajam lasījumam

Likumprojekts otrajam lasījumam

Iesniedz Juridiskā komisija

 

Likums par Saeimas deputātu darbības nodrošinājuma likuma

atzīšanu par spēku zaudējušu

(reģ.nr.3)

 

Pirmajā lasījumā pieņemtā likumprojekta redakcija

Pr.nr.

Priekšlikumi

Atbildīgās komisijas atzinumi

Redakcija, kādā likumprojektu otrajā lasījumā ierosina pieņemt Juridiskā komisija

1.

2.

3.

4.

5.

Atzīt par spēku zaudējušu “Saeimas deputātu darbības nodrošinājuma likumu” ( “Latvijas Vēstnesis” 1998. gada 5. novembris, nr.333 (1394)).

1.

/Deputāta Dz.Ābiķa priekšlikums/

Ierosinu izteikt likumprojektu sekojošā redakcijā:

“Likums “Par pensijām Latvijas Republikas Augstākās Padomes deputātiem”

1.pants. Latvijas Republikas Augstākās Padomes deputātiem, kuri balsoja “par”, pieņemot 1990 .gada 4.maija deklarāciju “Par Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanu vai 1991.gada 21.augusta kostitucionālo likumu “Par Latvijas Republikas valstisko statusu”, sasniedzot vecumu kādu valsts vecuma pensijas piešķiršanai nosaka likums “Par valsts pensijām “, ir tiesības saņemt Augstākās Padomes deputāta pensiju septiņdesmit piecu procentu apmērā no Saeimas

deputāta mēnešalgas pensijas izmaksas brīdī.

2.pants. (1) Augstākās Padomes deputātu pensiju izmaksā no valsts pamatbudžeta un valsts pensiju speciālā budžeta līdzekļiem.

(2) Augstākās Padomes deputāta pensijas piešķiršanas un izmaksas kārtību nosaka Ministru kabinets .

3.pants. Augstākās Padomes deputāta pensiju nevar saņemt vienlaicīgi ar valsts vecuma pensiju.

Pārejas noteikums.

Likums stājas spēkā vienlaikus ar 1999.gada valsts budžeta likuma spēkā stāšanos.”

Neatbalstīt.

Atzīt par spēku zaudējušu Saeimas deputātu darbības nodrošinājuma likumu [ Latvijas Vēstnesis, 1998, 5. nov., 333 (1394). nr.].

 

2.

/Deputātes V.Muižnieces priekšlikums/

Papildināt likumprojektu ar šādu tekstu:

“Likums stājas spēkā 1999. gada 1. janvārī.”

Atbalstīt.

Likums stājas spēkā 1999. gada 1. janvārī.