1

 

 

1. lasījuma redakcija

 

Ārlietu komisijas priekšlikumi

 

Redakcija, kurā Ārlietu komisijas ierosina pieņemt 2.lasījumā

1.pants.1997. gada 10. decembrī Tallinā parakstītā Latvijas Republikas valdības, Igaunijas Republikas valdībasun Lietuvas Republikas valdības vienošanās par Baltijas bataljonu( turpmāk - Vienošanās) ar šo likumu tiek pieņemta un apstiprināta.

-----

1.pants.1997. gada 10. decembrī Tallinā parakstītā Latvijas Republikas valdības, Igaunijas Republikas valdības un Lietuvas Republikas valdības vienošanās par Baltijas bataljonu( turpmāk - Vienošanās) ar šo likumu tiek pieņemta un apstiprināta.

 

2.pants. Likums stājas spēkā tā izsludināšanas dienā. Līdz ar likumu izsludināma Vienošanās latviešu un angļu valodā.

 

-----

2.pants. Likums stājas spēkā tā izsludināšanas dienā. Līdz ar likumu izsludināma Vienošanās latviešu un angļu valodā.

 

 

3.pants.Vienošanās stājas spēkā tās 8.panta trešajā daļā noteiktajā laikā un kārtībā.

Ārlietu komisija ierosina 3.pantu izteikt šādā redakcijā:

“3. pants. Vienošanās stājas spēkā tās 8.pantā noteiktajā laikā un kārtībā, un par to Ārlietu ministrija paziņo laikrakstā “Latvijas Vēstnesis“.”

3.pants.Vienošanās stājas spēkā tās 8.pantā noteiktajā laikā un kārtībā, un par to Ārlietu ministrija paziņo laikrakstā “Latvijas Vēstnesis “.

 

Likums Saeimā pieņemts 1998.gada_____________________

 

tab/baltbat.doc/