Saeima ir pieņēmusi un Valsts

 

 

 

Saeima ir pieņēmusi un Valsts

prezidents izsludina šādu likumu:

 

Grozījumi likumā “Par valsts un pašvaldību uzņēmumu pārveidošanu statūtsabiedrībās”

 

Izdarīt likumā “Par valsts un pašvaldību uzņēmumu pārveidošanu statūtsabiedrībās” (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1996, 16.nr.; 2000, 2.nr.) šādus grozījumus:

1. 33.pantā:

izteikt otro daļu šādā redakcijā:

“(2) Valsts akciju sabiedrības likvidāciju veic šīs sabiedrības kapitāla daļu turētāja iecelts likvidators. Valsts akciju sabiedrības likvidācijas laikā akcionāru pilnsapulces funkcijas veic kapitāla daļu turētājs.”;

aizstāt sestajā daļā vārdus “Privatizācijas aģentūra” ar vārdu “Likvidators”.

2. 51.pantā:

izteikt otro daļu šādā redakcijā:

“(2) Valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību likvidāciju veic šīs sabiedrības kapitāla daļu turētāja iecelts likvidators. Valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību likvidācijas laikā dalībnieku sapulces funkcijas veic kapitāla daļu turētājs.”;

aizstāt sestajā daļā vārdus “Privatizācijas aģentūra” ar vārdu “Likvidators”.

3. Papildināt pārejas noteikumus ar 5.punktu šādā redakcijā:

“5. Šajā likumā minētās privatizāciju veicošās institūcijas funkcijas, kuras pilda Privatizācijas aģentūra, likumā “Par valsts un pašvaldību īpašuma objektu privatizāciju” noteiktajā kārtībā pārņem Ministru kabineta noteiktā institūcija.”

Likums Saeimā pieņemts 2001.gada 13.jūnijā.

 

Valsts prezidente V.Vīķe-Freiberga

Rīgā 2001.gada jūnijā