Saeima ir pieņēmusi un Valsts

 

 

 

 

 

 

Saeima ir pieņēmusi un Valsts

prezidents izsludina šādu likumu:

 

Grozījums Antidempinga likumā

 

Izdarīt Antidempinga likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2000, 2., 14.nr.) šādu grozījumu:

Papildināt 6.pantu ar otro daļu šādā redakcijā:

“(2) Ja šā panta pirmajā daļā minētā informācija netiek sniegta, iesnieguma iesniedzējs norāda informācijas nesniegšanas iemeslu. Valsts iekšējā tirgus aizsardzības birojs izvērtē, vai iesniegumā norādītās informācijas apjoms ir pietiekams pārbaudes uzsākšanai, un, ja nepieciešams, pieprasa papildu informāciju saskaņā ar likuma “Par iekšējā tirgus aizsardzību” 3.panta piektās daļas noteikumiem.”

 

Likums Saeimā pieņemts 2001.gada 1.martā.

 

 

 

 

Valsts prezidente V.Vīķe-Freiberga

Rīgā 2001.gada martā