Saeima ir pieņēmusi un Valsts

 

 

 

 

Saeima ir pieņēmusi un Valsts

prezidents izsludina šādu likumu:

 

 

Grozījumi likumā “Par ugunsdrošību”

 

 

Izdarīt likumā “Par ugunsdrošību” (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1992, 15./16.nr.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1994, 23.nr.; 1995, 3.nr.; 1997, 4., 8.nr.; 1999, 12.nr.; Latvijas Vēstnesis, 1997, 175./177.nr.) šādus grozījumus:

1. Papildināt 12.panta pirmo daļu ar 6.punktu šādā redakcijā:

“6) uzstādīt barjeras vai citādus norobežojumus ugunsgrēka dzēšanas un glābšanas darbu veikšanas vietā.”

2. Papildināt 24.pantu ar ceturto daļu šādā redakcijā:

“Ja Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta darbinieks, dzēšot ugunsgrēku vai veicot glābšanas darbus, ir gājis bojā, viņa neatraidāmajiem mantiniekiem izmaksā vienreizēju pabalstu 50 000 latu apmērā.”

 

Likums Saeimā pieņemts 2001.gada 13.jūnijā.

 

 

Valsts prezidente V.Vīķe-Freiberga

Rīgā 2001.gada jūnijā