Saeima ir pieņēmusi un Valsts

 

 

 

Saeima ir pieņēmusi un Valsts

prezidents izsludina šādu likumu:

Par valsts speciālo pabalstu Latvijas neatkarības atgūšanas procesā bojā gājušo personu bērniem

 

1.pants. Tiesības saņemt valsts speciālo pabalstu (turpmāk — speciālais pabalsts) ir šādiem Latvijas neatkarības atgūšanas procesā (1991.gada janvāra barikāžu un augusta puča laikā) bojā gājušo personu bērniem:

Svetlanai Gomonovičai (dzimusi 1982.gada 10.janvārī);

Larisai Gomonovičai (dzimusi 1986.gada 21.martā);

Vitālijam Gomonovičam (dzimis 1988.gada 10.septembrī);

Pāvelam Konoņenko (dzimis 1986.gada 1.janvārī);

Edgaram Salmiņam (dzimis 1981.gada 21.martā);

Ramonai Salmiņai (dzimusi 1984.gada 5.maijā);

Annai Slapiņai (dzimusi 1986.gada 27.janvārī);

Andrim Slapiņam (dzimis 1991.gada 18.septembrī);

Unai Zvaigznei (dzimusi 1984.gada 15.novembrī);

Krišjānim Zvaigznem (dzimis 1990.gada 5.janvārī).

2.pants. Speciālais pabalsts tiek noteikts valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta divkāršā apmērā, un to izmaksā reizi mēnesī.

3.pants. Speciālo pabalstu piešķir un izmaksā Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra.

4.pants. Speciālo pabalstu izmaksā no valsts pamatbudžeta līdzekļiem.

5.pants. Speciālo pabalstu izmaksā bērnam līdz 18 gadu vecumam, bet, ja bērns mācās vidējā speciālajā vai augstākajā mācību iestādē, — līdz 24 gadu vecumam.

Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas.

Likums Saeimā pieņemts 2001.gada 18.janvārī.

 

Valsts prezidente V.Vīķe-Freiberga

Rīgā 2001.gada februārī