Saeima ir pieņēmusi un Valsts

 

 

 

 

Saeima ir pieņēmusi un Valsts

prezidents izsludina šādu likumu:

 

 

 

Par nekustamā īpašuma tiesību atjaunošanu

Jūrmalciema baptistu draudzei

 

1.pants. Ar šo likumu Jūrmalciema baptistu draudzei tiek atjaunotas īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu — Jūrmalciema baptistu draudzes lūgšanu namu un zemi 1775 m2 platībā (zemes kadastra nr. 64 780 190 193), kas ar Nīcas pagasta zemes komisijas 1996.gada 15.jūlija lēmumu (protokols nr.147) piešķirta pastāvīgā lietošanā Jūrmalciema baptistu draudzei.

2.pants. Triju mēnešu laikā pēc šā likuma stāšanās spēkā Nīcas pagasta pašvaldība nodod šā likuma 1.pantā minēto nekustamo īpašumu Jūrmalciema baptistu draudzei ar nodošanas — pieņemšanas aktu.

 

Likums Saeimā pieņemts 2001.gada 15.februārī.

 

 

 

Valsts prezidente V.Vīķe-Freiberga

Rīgā 2001.gada februārī