Saeima ir pieņēmusi un Valsts

 

 

 

 

Saeima ir pieņēmusi un Valsts

prezidents izsludina šādu likumu:

 

Grozījumi likumā “Par uzņēmumu ienākuma nodokļa atlaidi invalīdu biedrību uzņēmumiem (uzņēmējsabiedrībām) 1998., 1999. un 2000.gadā”

 

Izdarīt likumā “Par uzņēmumu ienākuma nodokļa atlaidi invalīdu biedrību uzņēmumiem (uzņēmējsabiedrībām) 1998., 1999. un 2000.gadā” (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1998, 5.nr.; 1999, 15.nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt likuma nosaukumu šādā redakcijā:

“Par uzņēmumu ienākuma nodokļa atlaidi invalīdu biedrību uzņēmumiem (uzņēmējsabiedrībām) 1998., 1999., 2000., 2001. un 2002.gadā”.

2. 1.pantā:

aizstāt ievaddaļā skaitļus un vārdus “1998., 1999. un 2000.gadā” ar skaitļiem un vārdiem “1998., 1999., 2000., 2001. un 2002.gadā”;

izslēgt 9. un 15.punktu.

 

Likums Saeimā pieņemts 2000.gada 7.decembrī.

 

 

Valsts prezidente V.Vīķe-Freiberga

Rīgā 2000.gada decembrī