Saeima ir pieņēmusi un Valsts

 

 

 

 

Saeima ir pieņēmusi un Valsts

prezidents izsludina šādu likumu:

 

 

Grozījumi Latvijas Republikas

valsts robežas likumā

 

Izdarīt Latvijas Republikas valsts robežas likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1994, 23.nr.; 1995, 24.nr.; 1997, 2.nr.; 1998, 22.nr.; 1999, 24.nr.; 2000, 13.nr.) šādus grozījumus:

1. Papildināt 7.pantu ar otro daļu šādā redakcijā:

“(2) Valsts robežas joslā aizliegta jebkāda saimnieciskā darbība.”

2. Papildināt 11.pantu ar piekto daļu šādā redakcijā:

“(5) Robežkontroles veikšanai nepieciešamās iekārtas un tehnisko aprīkojumu nosaka Ministru kabinets.”

3. Papildināt 13.pantu ar piekto daļu šādā redakcijā:

“(5) Robežkontroles punktu režīmu nosaka Ministru kabinets.”

 

Likums Saeimā pieņemts 2001.gada 22.februārī.

 

 

Valsts prezidente V.Vīķe-Freiberga

Rīgā 2001.gada martā