Saeima ir pieņēmusi un Valsts

 

 

 

 

Saeima ir pieņēmusi un Valsts

prezidents izsludina šādu likumu:

 

 

Par zemes gabala nodošanu

Latviešu virsnieku apvienībai

 

 

1.pants. Nodot Latviešu virsnieku apvienībai īpašumā bez atlīdzības zemes gabalu Rīgas rajona Carnikavas pagastā, apdzīvotajā vietā Gauja, Uzvaras ielā 7, 21088 kvadrātmetru platībā, kurš 1940.gada 20.jūlijā piederēja Virsnieku ģimeņu apvienībai un bija ierakstīts Rīgas–Valmieras zemesgrāmatu 24538.nodalījumā ar reģistra numuru 252F.

2.pants. Latviešu virsnieku apvienībai aizliegts atsavināt vai ieķīlāt šā likuma 1.pantā minēto nekustamo īpašumu.

3.pants. Ja Latviešu virsnieku apvienība beidz pastāvēt, šā likuma 1.pantā minētais nekustamais īpašums nododams valstij.

4.pants. Triju mēnešu laikā pēc šā likuma stāšanās spēkā Carnikavas pagasta padome nodod Latviešu virsnieku apvienībai šā likuma 1.pantā minēto zemes gabalu ar nodošanas–pieņemšanas aktu.

 

Likums Saeimā pieņemts 2001.gada 1.martā.

 

 

Valsts prezidente V.Vīķe-Freiberga

Rīgā 2001.gada martā