Saeima ir pieņēmusi un Valsts

 

 

 

 

Saeima ir pieņēmusi un Valsts

prezidents izsludina šādu likumu:

 

Grozījumi Iedzīvotāju reģistra likumā

 

Izdarīt Iedzīvotāju reģistra likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1998, 19.nr.; 2002, 7.nr.) šādus grozījumus:

1. 7.pantā:

aizstāt pirmajā daļā vārdus “reģistrētā personas dzīvesvieta” ar vārdiem “personas deklarētā dzīvesvieta”;

aizstāt otrajā daļā vārdus “reģistrētas” ar vārdu “deklarētas”.

2. Izteikt 10.panta pirmās daļas 10.punktu šādā redakcijā:

“10) Latvijā deklarētās, reģistrētās vai personas norādītās dzīvesvietas adrese;”.

3. Papildināt 16.pantu ar ceturto daļu šādā redakcijā:

“(4) Uzraudzību pār ziņu aktualizēšanu, kā arī šā panta pirmās daļas 1., 2. un 3.punktā minēto informācijas sniedzēju metodisko vadīšanu nodrošina Pārvalde.”

 

Likums Saeimā pieņemts 2002.gada 26.septembrī.

 

 

Valsts prezidente V.Vīķe-Freiberga

Rīgā 2002.gada oktobrī