Saeima ir pieņēmusi un Valsts

 

 

 

 

 

 

Saeima ir pieņēmusi un Valsts

prezidents izsludina šādu likumu:

 

Valsts aizsardzības finansēšanas likums

 

1.pants

Likuma mērķis ir noteikt finansējuma apjomu valsts aizsardzībai, drošībai un integrācijai Ziemeļatlantijas līguma organizācijā (turpmāk — NATO), lai nodrošinātu Nacionālo bruņoto spēku ilglaicīgas attīstības plānošanas sistēmu un veicinātu Latvijas valsts aizsardzības spēju mērķtiecīgu paaugstināšanu, kas būtu virzīta uz NATO standartu ieviešanu laikposmā līdz 2003.gadam, tādējādi radot reālu pamatu Latvijas integrācijai Eiropas un transatlantiskajās drošības struktūrās, kas ir Latvijas ārpolitikas un drošības politikas prioritāte.

2.pants

Ministru kabinets, izstrādājot valsts budžeta projektu kārtējam gadam, paredz valsts aizsardzībai, drošībai un integrācijai NATO šādu finansējuma apjomu:

1) 2002.gadā — 1,75 procentus no iekšzemes kopprodukta;

2) 2003.gadā — 2 procentus no iekšzemes kopprodukta.

 

Likums Saeimā pieņemts 2001.gada 5.aprīlī.

 

 

 

 

Valsts prezidente V.Vīķe-Freiberga

Rīgā 2001.gada aprīlī