Saeima ir pieņēmusi un Valsts

 

 

 

 

 

Saeima ir pieņēmusi un Valsts

prezidents izsludina šādu likumu:

 

Grozījumi likumā “Par nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatās”

 

Izdarīt likumā “Par nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatās” (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1997, 5.nr.; 1999, 14.nr.) šādus grozījumus:

1. Aizstāt 11.pantā vārdus “zemes īpašnieks un attiecīgā ieinteresētā persona” ar vārdiem “zemes īpašnieks vai attiecīgā ieinteresētā persona”.

2. Pārejas noteikumos:

izteikt 3.punkta 1.apakšpunktu šādā redakcijā:

“1) ēkām (būvēm) noslēgts pēc 2000.gada 1.janvāra, izņemot 3. un 4.apakšpunktā minētās ēkas (būves);”;

papildināt 3.punktu ar 4.apakšpunktu šādā redakcijā:

“4) to uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību) ēkām (būvēm), kuri ar tiesas spriedumu atzīti par maksātnespējīgiem, ir noslēgts pēc 2002.gada 1.janvāra.”

 

Likums Saeimā pieņemts 2000.gada 30.novembrī.

 

 

Valsts prezidente V.Vīķe-Freiberga

Rīgā 2000.gada decembrī