Saeima ir pieņēmusi un Valsts

 

 

 

 

Saeima ir pieņēmusi un Valsts

prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi likumā “Par Aizsardzības spēkiem”

 

Izdarīt likumā “Par Aizsardzības spēkiem” (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1992, 46./47./48. nr.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1994, 13., 23. nr.; 1995, 2. nr.; 1996, 14. nr.; 1997, 6., 20. nr.; 1999, 14., 24. nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt 17.panta otro daļu šādā redakcijā:

“(2) Virsdienesta kareivju grupas karavīriem maksimālais vecums aktīvajā militārajā dienestā ir 45 gadi (rezervē — 50 gadi), instruktoru grupas karavīriem — 50 gadi (rezervē — 50 gadi).”

2. Aizstāt 45.panta piektajā daļā vārdus “Latvijas Republikas Aizsardzības spēku aktīvajā dienestā” ar vārdiem “regulāro spēku vienībās un Zemessardzes ierindas dienestā”.

3. Izteikt 47.panta tekstu šādā redakcijā:

“(1) Profesionālā dienesta karavīru, ja nepieciešams, dienesta vietā apgādā ar dienesta dzīvojamo telpu no Aizsardzības ministrijas dienesta dzīvokļu fonda.

(2) Profesionālā dienesta karavīram, kas dienesta vietā nav nodrošināts ar dienesta dzīvojamo telpu un ir spiests dzīvojamo telpu īrēt, var izmaksāt kompensāciju dzīvojamās telpas īres izdevumu un komunālo maksājumu segšanai aizsardzības ministra noteiktajā kārtībā un apjomā.”

4. Izteikt 50.panta pirmās daļas “e” apakšpunktu šādā redakcijā:

“e) obligātā aktīvā dienesta karavīriem — 50 latu apmērā;”.

 

Likums Saeimā pieņemts 2000.gada 23.novembrī.

 

 

Valsts prezidente V.Vīķe-Freiberga

Rīgā 2000.gada decembrī