Saeima ir pieņēmusi un Valsts

 

 

 

Saeima ir pieņēmusi un Valsts

prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Robežsardzes likumā

 

Izdarīt Robežsardzes likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1998, 1.nr.; 1999, 20.nr.) šādus grozījumus:

1. Izslēgt 27.pantu.

2. Aizstāt 43.panta sestajā daļā skaitli un vārdus “1000 minimālo mēnešalgu” ar skaitli un vārdu “50 000 latu”.

 

Likums Saeimā pieņemts 2000.gada 23.novembrī.

 

 

 

Valsts prezidente V.Vīķe-Freiberga

Rīgā 2000.gada decembrī