Saeima ir pieņēmusi un Valsts

 

 

 

 

Saeima ir pieņēmusi un Valsts

prezidents izsludina šādu likumu:

 

Grozījumi likumā “Par Centrālo

vēlēšanu komisiju”

Izdarīt likumā “Par Centrālo vēlēšanu komisiju” (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1994, 2.nr.; 1996, 24.nr.; 1998, 12.nr.) šādus grozījumus:

1. Papildināt 1.pantu pēc vārdiem “pilsētas domes” ar vārdiem “novada domes”.

2. Aizstāt 4.panta pirmajā daļā vārdus “pilsētas domes un pagasta padomes vēlēšanu likuma” ar vārdiem “Pilsētas domes, novada domes un pagasta padomes vēlēšanu likuma”.

3. Papildināt 6.panta 6. un 7.punktu pēc vārdiem “rajonu, pilsētu” ar vārdu “novadu”.

4. Aizstāt 8.pantā vārdus “Pilsētas domes un pagasta padomes vēlēšanu likuma” ar vārdiem “Pilsētas domes, novada domes un pagasta padomes vēlēšanu likuma”.

5. Papildināt 12.pantu pēc vārdiem “pilsētas domes” ar vārdiem “novada domes”.

6. Izslēgt 20.panta pirmās daļas 5.punktā vārdus “un pašvaldību”.

 

Likums Saeimā pieņemts 2000.gada 2.novembrī.

 

Valsts prezidente V.Vīķe-Freiberga

Rīgā 2000.gada novembrī