Saeima ir pieņēmusi un Valsts

 

 

 

 

 

 

Saeima ir pieņēmusi un Valsts

prezidents izsludina šādu likumu:

 

Grozījums likumā “Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju”

 

 

Izdarīt likumā “Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1995, 16.nr.; 1996, 19.nr.; 1997, 2., 14.nr.; 1998, 12.nr.; 2000, 2.nr.) šādu grozījumu:

Izslēgt 74.panta pirmajā daļā vārdus “ne vēlāk kā līdz 2000.gada 1.jūlijam”.

 

Likums Saeimā pieņemts 2000.gada 3.augustā.

 

 

 

Valsts prezidentes vietā

Saeimas priekšsēdētājs J.Straume

 

Rīgā 2000.gada 23.augustā