Saeima ir pieņēmusi un Valsts

 

 

 

 

 

 

Saeima ir pieņēmusi un Valsts

prezidents izsludina šādu likumu:

 

 

Grozījumi likumā “Par muitas nodokli (tarifiem)”

Izdarīt likumā “Par muitas nodokli (tarifiem)” (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1994, 21.nr.; 1995, 21., 23., 24.nr.; 1996, 16.nr.; 1997, 14.nr.; 1998, 3., 9.nr.; 1999, 4., 12.nr.; 2000, 2., 7.nr.) šādus grozījumus:

1. Papildināt 39.pantu ar piekto daļu šādā redakcijā:

“(5) Šā likuma 37.panta noteikumi neattiecas uz fizisko personu ievedamajiem individuālajiem transportlīdzekļiem, kurus paredzēts izlaist brīvam apgrozījumam.”

2. Izslēgt 40.panta otro teikumu.

 

Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas.

 

Likums Saeimā pieņemts 2000.gada 1.jūnijā.

 

 

 

Valsts prezidente V.Vīķe-Freiberga

Rīgā 2000.gada jūnijā