Saeima ir pieņēmusi un Valsts

 

 

 

 

 

Saeima ir pieņēmusi un Valsts

prezidents izsludina šādu likumu:

 

 

Par nekustamā īpašuma nodošanu

Latvijas Pašvaldību savienībai

 

1.pants. Nodot Latvijas Pašvaldību savienībai bez atlīdzības nekustamo īpašumu Rīgā, Mazajā Pils ielā 1 (Rīgas pilsētas zemesgrāmatu nodalījums nr.524, zemes kadastra numurs 01000080052).

2.pants. Latvijas Pašvaldību savienībai aizliegts atsavināt vai ieķīlāt šā likuma 1.pantā minēto nekustamo īpašumu.

3.pants. Ja Latvijas Pašvaldību savienība beidz pastāvēt, šā likuma 1.pantā minētais nekustamais īpašums nododams valstij.

4.pants. Triju mēnešu laikā pēc šā likuma stāšanās spēkā valsts akciju sabiedrība “Valsts nekustamā īpašuma aģentūra” nodod Latvijas Pašvaldību savienībai šā likuma 1.pantā minēto nekustamo īpašumu ar nodošanas–pieņemšanas aktu.

 

Likums Saeimā pieņemts 2001.gada 8.februārī.

 

 

 

Valsts prezidente V.Vīķe-Freiberga

Rīgā 2001.gada februārī