Saeima ir pieņēmusi un Valsts

 

 

 

 

Saeima ir pieņēmusi un Valsts

prezidents izsludina šādu likumu:

 

Grozījumi likumā “Par Latvijas labības

tirgu un valsts labības rezervi”

 

Izdarīt likumā “Par Latvijas labības tirgu un valsts labības rezervi” (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1993, 22./23.nr.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1995, 5., 20.nr.; 1997, 16.nr.; 1998, 6.nr.; 1999, 19., 22.nr.) šādus grozījumus:

1. Aizstāt visā likuma tekstā vārdus “1.janvāris” (attiecīgā locījumā) ar vārdiem “1.marts” (attiecīgā locījumā).

2. Izteikt 7.panta otro daļu šādā redakcijā:

“(2) Lai nodrošinātu labības bilances sagatavošanu, ikvienam labības ražotājam līdz katra gada 1.oktobrim jāiesniedz Lauku atbalsta dienesta attiecīgajai reģionālajai lauksaimniecības pārvaldei deklarācija par realizācijai piedāvāto pārtikas un lopbarības graudu daudzumu. Reģionālajām lauksaimniecības pārvaldēm līdz katra gada 15.oktobrim jāiesniedz Lauksaimniecības tirgus intervences aģentūrai apkopota informācija par attiecīgās reģionālās lauksaimniecības pārvaldes darbības teritorijā realizācijai saražotās labības daudzumu.”

 

Likums Saeimā pieņemts 2000.gada 11.maijā.

 

 

Valsts prezidentes vietā

Saeimas priekšsēdētājs J.Straume

 

Rīgā 2000.gada 17.maijā