Saeima ir pieņēmusi un Valsts

 

 

 

 

 

Saeima ir pieņēmusi un Valsts

prezidents izsludina šādu likumu:

 

Par pagaidu pasākumiem, piemērojot Protokola par Latvijas pievienošanos Marakešas līgumam par Pasaules tirdzniecības organizācijas izveidošanu grafika CXLIII — Latvijas Republika — daļu 1-B “Tarifu kvotas”

 

 

1.pants. Saskaņā ar Protokola par Latvijas pievienošanos Marakešas līgumam par Pasaules tirdzniecības organizācijas izveidošanu (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1999, 2.nr.) grafika CXLIII — Latvijas Republika — daļā 1-B “Tarifu kvotas” fiksētās tarifu kvotas ietvariem noteiktā tarifa likme precēm, kas tiek klasificētas Preču aprakstīšanas un kodēšanas harmonizētās sistēmas 1003. un 1004.pozīcijā, tiek piemērota 5 procentu apmērā.

2.pants. Likums ir spēkā līdz 2000.gada 1.jūnijam.

 

Likums Saeimā pieņemts 2000.gada 13.aprīlī.

 

 

 

Valsts prezidente V.Vīķe-Freiberga

Rīgā 2000.gada aprīlī